Effektivt HR-system för en komplex organisation

HR-plus gör HR-arbetet smidigt i en komplex organisation.

Komplett HR-system

HR-delen i HR-plus hanterar effektivt komplexa organisationer och olika anställningsförhållanden. I HR-systemet ingår moduler för anställningar och avslut, Personmapp, LAS/Avgång, hantering av sjukfall och rehab-ärenden och funktioner för att skapa och underhålla organisationsstrukturen.  

Uppdatera på ett ställe

HR - systemet är en del av HR-plus HRM suite där löneystemet HR-plus, Medvind WFM för Tid & Bemanning och Comenius Talent Management ingår. Systemen är integrerade och gemensam information underhålls bara på ett ställe. HR-plus kan även vara master för ditt företags andra system.

Enkelt att använda

HR-plus gränssnitt är mycket användarvänligt. Chefer och medarbetare når de funktioner de behöver via en webbaserad HR-portal. Tydliga menyer och flexibla fönster gör det enkelt för löneadministratörer och HR-experter att hitta och att arbeta effektivt. 

HR-plus HRM suite >>

HR-plus HR-system ingår i  HR-plus HRM Suite - vår kompletta lösning för personaladministration. 

HR

HR-system som molntjänst »

Med HR-plus som molntjänst blir det enklare. Vi sköter allt det tekniska som drift, programuppdateringar och service.

 • Säker miljö som lever upp till lagkrav och regler
 • Senaste hårdvaran
 • Schemalagda backup:er som kvalitetstestas regelbundet

Outsourcing lön »

Överlåt ansvaret till våra lönekonsulter och bli garanterad en professionell, kvalitetsäkrad och trygg lönehantering. Du kan slappna av och lägga mer fokus på kärnverksamheten.

Moduler som ingår i HR-plus HR-system

Anställning

 •  Hanterar nyanställningar, ändring av befintliga anställningar samt avslut.
 • Webbaserad funktion och används främst av HR och roller utanför löneavdelningen. Anställda kan själva ansvara för att underhålla viss information.
 • Folkbokföringsuppgifter kan hämtas in automatiskt om du har avtal med SPAR/Navet. 

Personmapp

 • Presenterar information om den anställde såsom anställnings- och löneuppgifter för chefer, medarbetare och HR-experter. 
 • CV-funktionen innehåller personalens historik avseende till exempel utbildningar, erfarenheter etc. och uppdateras i takt med att personen utvecklas i arbetet.
 • Möjlighet finns att spara bilagor som t.ex. dokument och bilder kopplat till personmappen.

LAS/Avgång

 • Ger korrekt information om anställningstid, säkerställer efterlevnad av lag och avtalskrav
 • Bevakar tidsbegränsade anställningar och kommande pensionsavgångar som underlättar för chefer och HR
 • All information om avgång finns samlad på ett enda ställe och tillgängligt både för HR-experter och chefer.

Sjuk/Rehab 

 • Stöd för att administrera sjuk- och frisk anmälningar Möjligt att skapa fil för sjukanmälan till Försäkringskassan
 • Standardiserad integration mot tidsystem för inläsning av sjuk-/friskanmälan
 • Stöd för att hantera rehabiliteringsärenden samt arbetsskadeanmälningar.

Organisation

 • Information om organisationsstruktur, avdelningar och kostnadsställen samt struktur för behörigheter och attest. 
 • Underhåll av organisationsstrukturen när det blir förändringar i verksamheten. 
 • Möjlighet att visa strukturen med dess chefer och anställda som ett nuläge eller ur ett historiskt perspektiv.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Eller kanske boka en personlig demo av HR-plus HRM Suite? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig.

Redan kund och behöver hjälp? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Kontakta oss för att veta mer om HR-plus HRM Suite