Vad är ett BI-verktyg?

Ett BI-verktyg för lön och HR (där BI står för Business Intelligence) är enkelt förklarat en datorstödd analys där du bearbetar lön och HR-data i realtid. Det hjälper dig ta fram databaserade underlag för beslut så du kan uppnå verksamhetens mål. Med dagens BI-verktyg ska du idag kunna filtrera, sortera, analysera och drilla dig djupare ner inom olika områden, exempelvis antalet heltidstjänster eller lönekostnader i företaget.

Vad är Agda PS Analys?

Agda PS Analys är ett molnbaserat BI-verktyg speciellt utvecklat för Agda PS. Verktyget innehåller allt du behöver för att ta fram bra och tydliga beslutsunderlag till exempelvis ledningsgruppen. Ger dig samtidigt en ökad kontroll över personalkostnaderna. Du processar snabbt stora datavolymer och slipper allt vad filöverföring heter. Agda PS Analys är liksom Agda PS en SaaS-tjänst. Så du kommer snabbt igång med den standardiserade integrationen.

Varför välja Agda PS Analys?

BI2-cc-300x300.svg
Anpassat för lön och HR

I Agda PS Analys överförs data automatiskt från lön- och personal-systemet. I BI-verktyget bearbetas, analyseras,sammanställs och presenteras den. Dela sen enkelt med dig av informationen via de externa brickorna i Agda PS Webb.

outsourcing-3-cc-300x300.svg
Enkelt att använda

I Agda PS Analys ingår färdiga analyser. Med drill down kan du ta fram siffror för olika nivåer, från koncernnivå till enskilda medarbetare. Statistiken redovisas varje månad i grafer eller rapporter som kan sparas i olika format.

adapted2-cc-300x300.svg
Välj vad du behöver

Du väljer vad företaget behöver och betalar bara för det. BI-verktyget är uppdelat i 4 analysmoduler: Anställda, Frånvaro, Lönekostnader och Tid. Du kan starta med en modul (vi rekommenderar minst två) och bygga på allt eftersom.

puff-analysdemo2-750x475.jpg

Agda PS Analys demo - Så snabbt kommer du igång

Agda PS Analys, ett avancerat BI-verktyg redo att användas direkt.
Fyll i formuläret och ladda ner vår demo.

Moduler i Agda PS Analys

anstallda-Analys-2021.jpg

Anställda

 • Räknar antalet anställda (Headcount) och heltidstjänster (FTE). Verktyget tar hänsyn till sysselsättningsgrad, eventuell frånvaro och övertid.
 • Värden beräknas på varje person utifrån de register som hanterar närvaro och frånvaro i Agda PS. Utöka tabellen med fält från personregistret, till exempel avdelning, personalkategori och/eller anställningsform.
 • Från samma register kan du filtrera urvalet och drilla dig ner till djupare nivåer, som anställningsnummer, namn och ålder.
loneskostnader-Analys-2021.jpg

Lönekostnader

 • Här analyserar du företagets lönekostnader. Agda PS Analys räknar på de transaktioner som är utförda i Agda PS utifrån antal och belopp, det vill säga, de som ligger i Registrera Löner.
 • Fördjupa din analys genom att utöka tabellen med fält från personregistret, till exempel avdelning och anställningsnummer.
 • Från samma register kan du filtrera urvalet och drilla dig ner till djupare nivåer.
tid-Analys-2021.jpg

Tid

 • Här hanteras alla tidstransaktioner från Agda PS Tidregistrering och/eller Agda PS Förtroendetid.
 • Välj att analysera på orsakskoder, tjänsteställe och olika tidsintervaller. Laborera med mått som antal, belopp, schematid, tid i % av schema och timmar.
 • Det behöver inte vara klarmarkerat eller attesterat i Agda PS för att timmarna ska visas. Filtrera ytterligare om du endast vill visa attesterade timmar.
franvaro-Analys-2021.jpg

Frånvaro

 • Ta enkelt och snabbt fram företagets frånvarostatistik till exempel sjukfrånvaro, korttidsfrånvaro och långtidsfrånvaro.
 • Laborera med mått som till exempel frånvarotillfällen, frånvaroprocent, schematid och frånvarotimmar.
 • Sortera på intervaller och få fram hur många timmar som är karens, korttids-, mellan- och långtidsfrånvaro.

Jag vill bli kontaktad av en säljare!

Fyll i formuläret, så hör vi av oss!

Lösenord- och inloggningsproblem? Klicka här »
Har du ett supportärende? Klicka här »