Konsulttjänster – Korttidspermittering, optimering och flerfunktionsbearbetning

Vi har konsulter med lång erfarenhet och som är experter på våra system. Här har vi samlat exempel på konsultpaket som är vanligast. Hör av dig till oss med vad just din verksamhet har för behov så hjälper vi dig.


Agda PS

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Hur länge sen var det du gjorde en genomlysning av alla de processer som utförs i, till samt från lönesystemet?

Med fungerande processer frigörs tid men de bidrar även till pålitliga rapporter och trygga leveranser till både interna och externa aktörer.

Vi ser över hela ert HR-systemlandskap för att skapa en samlad bild av ert arbete och över de system som levererar information till, samt de processer som tar emot information från lönesystemet. Vi hjälper dig att identifiera dessa områden men ser även över i vilken grad ni använder manuella rutiner som kan vara betungande och tidskrävande.

Vi inleder mötet med en analys av befintliga rutiner, systemstöd och arbetssätt. Därefter återkopplar vi till er med åtgärdsförslag och reflektioner. Vi gör intervjuer med nyckelpersoner inom er organisation. Självklart bestämmer ni tillsammans med våra konsulter var vi ska lägga fokus.

Exempel på områden

 • Hur kan INL-filer förbättra processer?
 • Vilka standardprocesser i Agda PS kan förbättra arbetsflödet?
 • Kan uppläggning av nya formler gynna visst manuellt arbete?
 • Vi är flera som jobbar i lönesystemet och har flera bolag, kan vi samköra processer? T ex skapa bokföringsfiler? Skapa bankfiler? Hantera dokument?

För dig som idag kör lön för flera olika företag (i samma databas) eller flera olika utbetalningsgrupper är flerfunktionsbearbetningen till stor nytta. Framförallt sparar den tid. I flerfunktionsbearbetningspaketet sätter vi upp mallar för de olika stegen som görs i en löneprocess och markerar upp vilka som det ska avse. Du kommer sedan kunna använda dessa löpande varje månad och arbeta mer tidseffektivt framåt.

Vi erbjuder erfarna experter med djup kompetens inom både lön och Agda PS. Vi kan arbeta uppkopplat via vår drift eller om du ger oss tillgång via en Citrix-uppkoppling.

Vi kartlägger och föreslår effektiviseringar i din löneprocess och vilka funktioner som kan användas. Du får den av våra experter som passar er bäst men det finns alltid en backup i händelse av förhinder.

Staten öppnar upp för stöd vid korttidsarbete med nya regler och om man sökt och fått beviljat stöd så ska det hanteras i lön. Vi hjälper dig med de uppsättningar som behövs i lönesystemet.

Att tänka på

 • Har du gjort alla förberedelser och åtgärder som Tillväxtverket anvisat?
 • Finns det ett lokalt kollektivavtal om hur det ska hanteras?
 • Regelverket är ännu inte satt så det kan hända att uppsättningen kan behöva justeras när mer information blir tillgänglig.

 


HR-plus

Klicka på rubrikerna nedan för att läsa mer.

Hur länge sen var det du gjorde en genomlysning av alla de processer som utförs i, till samt från lönesystemet?

Med fungerande processer frigörs tid men de bidrar även till pålitliga rapporter och trygga leveranser till både interna och externa aktörer.

Vi ser över hela ert HR-systemlandskap för att skapa en samlad bild av ert arbete och över de system som levererar information till, samt de processer som tar emot information från lönesystemet. Vi hjälper dig att identifiera dessa områden men ser även över i vilken grad ni använder manuella rutiner som kan vara betungande och tidskrävande.

Vi inleder mötet med en analys av befintliga rutiner, systemstöd och arbetssätt. Därefter återkopplar vi till er med åtgärdsförslag och reflektioner. Vi gör intervjuer med nyckelpersoner inom er organisation. Självklart bestämmer ni tillsammans med våra konsulter var vi ska lägga fokus.

Exempel på områden

 • Vilka standardprocesser i HR-Plus kan förbättra arbetsflödet?
 • Kan genomgång av regelverket gynna visst manuellt arbete?
 • Finns det ny funktionalitet som inte tagits i bruk i er organisation?

Prenumerera på HR-plus konsulttjänster HR-plus Komplett, ett kostnadseffektivt alternativ som gör din verksamhet mer framgångsrik.

Fördelar med en prenumeration

 • Kontinuerlig utveckling av arbetssätten och möjlighet att snabbare ta del av ny funktionalitet
 • Bättre priser på tjänsterna
 • En månatlig avgift ger en förutsägbar kostnad

Konsultstöd utan begränsningar

HR-plus Komplett är inte knuten till en specifik resurs, utan du väljer själv vilken kompetens du behöver och till vad. Du väljer själv om våra konsulter ska hjälpa dig med uppsättningar, utbildning, ta fram statistik, hantera årsskiftet eller vad det är som du har behov av.

Staten öppnar upp för stöd vid korttidsarbete med nya regler och om man sökt och fått beviljat stöd så ska det hanteras i lön. Vi hjälper dig med de uppsättningar som behövs i lönesystemet.

Att tänka på

 • Har du gjort alla förberedelser och åtgärder som Tillväxtverket anvisat?
 • Finns det ett lokalt kollektivavtal om hur det ska hanteras?
 • Regelverket är ännu inte satt så det kan hända att uppsättningen kan behöva justeras när mer information blir tillgänglig.

 


Personec P

För konsulttjänster för Personec P.

Läs mer

Är du intresserad?

2019-2-kontakt-600x600.png

Fyll i vad du är intresserad av och dina uppgifter, så kontaktar vi dig!

Jag är intresserad av:
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke