Våra erbjudanden för stora verksamheter

Vi utvecklar effektiva lösningar specialanpassade för stora verksamheter

Hur uppnår man effektiv verksamhetsstyrning

Stora bolag och verksamheter har andra utmaningar än små eller medelstora företag och är helt beroende av att ha tillgång till bra effektiva system för verksamhetsstyrning. Det ställer stora krav på de lösningar man väljer.

Det här - och mycket mer - kan vi hjälpa dig med

Utveckling, drift och förvaltning av IT-system

Vi levererar kundanpassade IT-lösningar för verksamhetskritiska processer. Vår vision är att skapa möjligheter för en digital offentlig och privat sektor i världsklass.

Läs mer om våra IT-konsulttjänster

Beslutsstödslösningar

Våra lösningar för beslutsstöd ger dig bättre förståelse för verksamheten och gör det enklare att fatta rätt beslut.

Få mer ut ur din data

 

Professionell inkassoservice och faktureringslösningar

Vi effektiviserar processen från order till pengarna är bokförda. Vi erbjuder betalningsuppföljning, inkasso, factoring, övervakning och rådgivning. Visma har mångårig erfarenhet inom cash management.

Läs om Visma Inkasso

 

Inköp och upphandling

Med våra verktyg blir inköp och upphandling enkelt och de smidiga lösningarna förenklar processerna för inköp: fakturahantering, avtalshantering, avtalsuppföljning, elektronisk beställning och spendanalys.

Få kontroll över inköp, kostnad, kvalitet

 

Effektivisera din verksamhet

Verksamhetsstyrning med HRM-system

Vi levererar HRM-system för stora verksamheter inom privat och offentlig sektor. Med våra lösningar för tidrapportering, lön, HR effektiviserar du din organisation och ökar din lönsamhet.

Optimera dina interna processer med ERP-system

Med ett effektivt ERP-system gör det möjligt att effektivisera en hel rad interna processer i din verksamhet - du automatiserar manuella rutiner, reduserar resursbehov, ökar kvalitet och ger dig järnkoll på kostnaderna.

Varför välja Visma?

Kunskap

Våra kompetenta experter och konsulter är alltid uppdaterade vad gäller den lagstiftning och de regelverk som omgärdar alla de tjänster och produkter vi levererar och tillhandahåller. Detta är viktigt för att våra kunder ska kunna lita på oss.

Trygghet

Kunskap ger trygghet men även det faktum att Visma är ett stabilt och solitt företag med lång tradition gör att du kan välja våra lösningar. Vi finns här i morgon också. Om du växer och dina behov förändras så har vi fortfarande lösningen för dig - vi växer med dig.

Teknologi

Vi är experter på att effektivisera verksamheter. Detta gör vi genom att leverera produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders vardag. Därför är fokus på teknologi viktigt för oss. Vårt mål är att alltid erbjuda de senaste teknologilösningarna - det tjänar våra kunder på.