Factoring med Visma

Fasta intäkter. Varje månad. Hela året. Eller sälj en faktura då och då. Det finns många olika sätt att jobba med factoring. 

Kontakta oss

Hur kan vi hjälpa er med factoring?

Jag vill ha ett förslag!

Olika typer av factoring

Ibland är orderboken full men kontot ändå tomt. Ibland hänger likviditeten inte med i samma takt som utvecklingen. Då finns factoring. Det finns många olika sätt att arbeta med factoring. Ibland erbjuder vi oss att köpa eller belåna ett företags alla fordringar. Ibland enstaka. Det beror helt enkelt på er och vad ni behöver. Kontakta oss så hjälper vi er vidare.Vill du ha ett förslag?

Vilka tjänster är intressanta för dig och ditt företag?

Hur vill du bli kontaktad?
För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke