Juridiskt giltig digital signatur via mobil, surfplatta eller dator

Idag skrivs de flesta dokument på datorn, men printas sen ut och signeras med kulspetspenna. Det är både tidskrävande och har stor miljöpåverkan. Med Visma Addo kan alla parter signera önskade dokument inom ett par minuter direkt från sin smartphone, surfplatta eller dator. Oavsett var de befinner sig. 


Digital signatur av dokument

Prova Visma Addo gratis

Digital signatur - Enkelt
Enkelt

Signera dina första dokument inom ett par minuter.

Digital signatur - Säkert
Säkert

Skriv under med BankID, Mobilt BankID eller direkt på skärmen.

Digital signatur - Effektivt
Effektivt

Spara tid med en digital process och automatiska påminnelser.

Digital signatur - Miljö
Miljövänligt

Minska CO2-utsläpp genom att reducera antalet posttransporter.

Upptäck Visma Addo

Gör vardagen enklare med digital signatur. Visma Addo har många smarta och avancerade funktioner, men är ändå enkelt att använda utan förkunskap.

Digital signatur - Automatiska påminnelser
Automatiska påminnelser
Reducera arbetet genom automatiska aviseringar till mottagaren via SMS eller mejl.
 
Digital signatur - Stärk ditt varumärke
Stärk ditt varumärke
Du får en professionell process för signering med ditt företags logotyp och färger.

Digital signatur - Roller och behörigheter
Roller och behörigheter
Få full kontroll över användare och roller. Självklart finns möjlighet till AD-integration.

Digital signatur - Inbyggd adressbok
Säker filöverföring
Skicka filer säkert och uppfyll alla lagkrav.
Digital signatur - Integration till arkivtjänster
Integration till arkivtjänster
Skicka dina påskrivna dokument till ditt e-arkiv eller digitala brevlåda.

Digital signatur - Massutskick
Massutskick
Skicka ut ett eller flera dokument till ett stort antal mottagare på samma gång.

Digital signatur - Överblick
Överblick
Tydlig översikt över samtliga signeringsprocesser och  transaktioner. 

Digital signatur - Underteckna från Office
Google Drive
Få signerade dokumenter direkt till din Google Drive.
Digital signatur - Anpassa signeringsprocessen
Anpassa signeringsprocessen
Bygg utskicksprocesser anpassade efter din verksamhet eller avtalstyp.

Digital signatur - Underteckna från Office
Underteckna från Office
Skicka dokument till underskrift direkt från alla Windowsprogram.

Digital signatur - Inbyggd adressbok
Inbyggd adressbok
Få ett uppdaterat register med undertecknare och avsändare direkt i signeringstjänsten.

Digital signatur - Rätt person får dokumentet
Rätt person får dokumentet
Med Visma Addo kan du kräva autentisering av mottagaren av ditt dokument genom BankID.

 

Inspireras av våra kunder

Visma Addo skapar värde för alla företag och branscher.
 
Kortare ledtider och säkrare hantering av avtal och tilldelningsbeslut med digital signatur från Visma Addo
Visma Addo ger oss en bättre överblick
NCC valde nyligen att använda digital signatur från Visma Addo i sin HR-avdelning
Visma Addo är effektivt både för oss och våra kunder


Kontakta Visma Addo

0771-440 200

Kontakta oss! 

Redan kund? Se om vår supportsida kan hjälpa dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke