Cookies

Vad är “cookies”?

Visma använder digitala spårningstekniker för att samla information om hur besökare rör sig och interagerar på våra webbplatser. Vi gör detta för att mäta hur väl våra webbplatser fungerar och för att kunna visa fram intressant material.

För att kunna känna igen en besökare under besöket, och vid återkommande besök, lämnar våra webbplatser en liten fil, kallad “cookie”, via besökarens webbläsare.

Cookies identifierar en viss webbläsare eller enhet. Genom att använda cookies kan Visma skilja besökare åt och behandla dem individuellt.

Varför använder Visma cookies?

Anonymiserad statistik

Den besökta webbplatsen genererar anonymiserad data som Visma använder för att förbättra sina webbplatser. När vi använder cookies på det sättet samlar vi inte in, eller behandlar, personuppgifter. Istället använder vi aggregerad statistik för att fatta bättre beslut.

Mer specifikt: Den anonymiserade datan beskriver den allmänna aktiviteten och hur webbplatsen presterar. Till exempel mäter Visma hur stor andel av våra besökare som läser cookiepolicyn. Om resultatet visar att den har få läsare så ger den kunskapen oss möjlighet att överväga sätt att ge den bättre synlighet.

Ett annat exempel är att vi använder anonymiserad data för att mäta vilka delar av olika webbsidor som är populära bland besökarna. Vi gör det genom att skapa så kallade “heat maps” (fokuskartor) över besökarnas aktiviteter. Den analysen använder vi för att organisera innehållet  eller förbättra den logiska uppbyggnaden av webbplatserna. Vi använder också cookies för att upptäcka återkommande besökare och visa dem sådant material de var intresserade av vid förra besöket.

Den anonymiserade datan vi samlar in inkluderar:

  • Information om webbläsare och enhet.

  • Geografisk information, begränsad till stad/samhälle.

  • Användarnas beteenden på våra webbplatser, till exempel gången från hänvisande sida till landningssidan och därifrån till utgångssidan, om man skrollade vissa sidor och i så fall hur långt ner, om videor visades och hur länge, vilka länkar man klickade på.

  • Publik företagsinformation.

Från sådan här anonymiserad data kan vi mäta hur populärt vårt material är och bestämma i vilken riktning vi ska utveckla våra webbplatser, både vad gäller teknik och innehåll.

Den anonyma datan delas inte med någon tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies. Anonym data behandlas efter de krav på säkerhet och integritet gällande lagstiftning ställer.

Personuppgifter

Beroende på om besökare ger oss tillstånd - opt in/opt out enligt inställningarna i “min profil” - kan cookies också komma att användas för att behandla personuppgifter. Mer specifikt: Med besökarens tillstånd kan vi koppla ihop besökarens e-postadress och aktiviteter.

Med det stödet kan Visma använda personuppgifter för att registrera vad en besökare gör under besöket. Informationen används för att kunna visa besökarna mer relevant innehåll på våra webbplatser, det vill säga för att personanpassa innehållet.

De personuppgifter vi använder på det sättet är till exempel:

  • e-postadress, namn och företag.

  • Viss företagsinformation.

  • Troliga intressen, baserat på tidigare webbplatsbesök och prenumerationer.

Personuppgifter delas inte med tredje part förutom underleverantörer som placerar och hanterar cookies, inkluderande Oracle, Eloqua och LinkedIn. All behandling av personuppgifter sker efter de krav på säkerhet och integritet gällande dataskyddslagstiftning ställer.

Hur kan jag undvika cookies?

Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar anonymiserad statistik

Genom att använda webbläsarens inställningar kan du blockera cookies. Det kan emellertid påverka webbplatsernas beteende.

Här finns länkar till information om hur man gör detta i några av de vanligaste webbläsarna:

Microsoft Internet Explorer

Google Chrome

Mozilla Firefox

Safari

Jag vill inte bli utsatt för cookies som behandlar mina personuppgifter

Det enklaste sättet att åstadkomma detta är att gå till “Min profil” där man kan tacka ja och nej till cookies som innebär behandling av personuppgifter.

På sidorna i “Min profil” kan man också ändra sina personliga uppgifter, begära att bli raderad,  sköta prenumerationer på nyhetsbrev och skicka frågor till supporten eller dataskyddsteamet. När det gäller personuppgifter kan du också kontakta oss direkt via [email protected].