Röststyr affärssystemet

Prata med Visma.net

Bygg in röststyrning i ert affärssystem, för effektivisering och ökad tillgänglighet.

Läs mer

ETT MODERNT SÄTT ATT ARBETA

Visma.net ERP är ett integrerat och komplett affärssystem i molnet som helt automatiserar processer och hanterar komplexa, repetitiva bokföringsuppgifter. Perfekt för större bolag som vill minska kostnader och öka resultaten genom att effektivisera tid, resurser och teknik.

Automatisera processer

Spara tid genom att automatisera fakturering, bankhantering, myndighetsrapportering och attestflöde. Minimera antalet manuella uppgifter med villkorsbaserade förslag på automatiserade processer.

Reducera kostnader

Minska kostnaderna för IT och drift. Låt företaget växa utan dyra installationer eller underhåll. Med en abonnemangstjänst försvinner dessutom oförutsägbara investeringskostnader.

Skalbart och flexibelt

Stärk företagets konkurrenskraft och handlingsförmåga. Med affärssystemet i molnet kan du enkelt skala upp eller ner funktionalitet efter behov. Du väljer själv hur många användare och funktioner systemet ska ha och betalar bara för det du använder.

Mobilappar

Medarbetare kan enkelt leverera information i realtid och effektivt dra nytta av data ute på fältet. Reseräkningar, utlägg och inkommande fakturor kan godkännas via mobilen.

Säkerhet

Tvåfaktorsautentisering är ett extra skydd som ökar säkerheten för din data. Lösningen uppfyller flera standarder, både nationella och internationella, exempelvis för ISO-standarder och EU-direktiv.

Integrera och väx

Med tredjepartsintegrationer kan ni enkelt bygga en lösning som uppfyller ert specifika behov. Certifierade partners hjälper er att komma igång med rätt lösning just för er.

VISMA.NET ERP EKOSYSTEM

Visma.net ERP erbjuder ekonomihantering, logistik och rapport- och analysverktyg i ett kraftfullt affärssystem i molnet för större bolag.
Visma.net Ekosystem