Funktioner och tjänster

Välj en helhetslösning som främjar ett automatiserat arbetssätt

Exakt hur er implementering går till och vad ni aktiverar får ni hjälp med av våra certifierade partnerföretag - alla med spetskompetens i systemet, och många med god insikt kring specifika branschers unika behov. Kort sagt. Ni får allt i en lösning, väljer vad ni vill ha och betalar bara för det ni använder. Vi ser till att allt funkar.

visma.net-ecosystem (2).jpg

Visma.net ekosystem - allt på ett ställe (i molnet)

Automatiserad redovisning

Automatisera hela processer och hantera komplexa samt återkommande transaktioner mer effektivt. Integrationer med andra system och banker samt nya möjligheter till analys och rapportering underlättar ert samarbete inom företaget.

pa_funktioner.jpg

Automatiserad projektredovisning

Genom att aktivera modulen för budgetuppföljning och projektredovisning i ert affärssystem får ni en sömlös länk mellan projekt och ekonomi. Och full koll på kostnader och intäkter i era projekt.

Läs mer om modulen Visma.net Project Accounting


Elektronisk fakturering

Optimera arbetsflödet genom att ta full kontroll över faktureringen och hantera alla inkommande och utgående fakturor i bakgrunden. Stöd för att skicka, ta emot och konvertera elektroniska fakturor och kreditfakturor. Samt för ett flertal internationella och nationella format.

Hur mycket pengar skulle ni tjäna på att skicka fler e-fakturor?


Elektronisk betalning

Ersätt de manuella stegen för att skicka och ta emot elektroniska betalningar och kontoutdrag med ett digitalt arbetsflöde som kan hanteras direkt i affärssystemet.


Reseräkning och utlägg

Registrera utlägg och reseräkningar direkt via mobilen och inte “sen” när du samlat dina kvitton (om du hittar dem). Att hantera reseräkningar och utlägg digitalt bidrar både till minskad stress och bättre ordning.

Hur funkar det? Fota med mobilen och ladda upp!


Automatiserad rapportering

Välj om du vill aktivera möjligheten att automatiskt skicka uppgifter för obligatorisk offentlig rapportering för moms till relevanta myndigheter. Alla rapporter som skickas följer rådande regelefterlevnad och lösningen uppdateras automatiskt med statliga format för moms.


Attest via webb och mobil

En samlad vy över fakturor och utlägg som ska godkännas underlättar att det blir gjort i tid. Själva attesten görs med ett klick och påminnelser skickas om du mot förmodan missat att hantera något.

Varför? Ökad kontroll och färre flaskhalsar.


Koncernredovisning och konsolidering

Automatisera transaktioner mellan flera dotterbolag för kompletta rapporter som speglar företagets hela resultat i realtid. Ta också bättre kontroll samt öka transparensen i konsolideringsprocesser genom att korta ner rapporteringstiden och samla rapportering och affärsanalys för alla koncernens bolag.


Flerbolagshantering

Få en fullständig översikt över samtliga bolag i företagsstrukturen och effektivisera arbetsprocesserna för flera bolag inom samma konfiguration. Automatisera uppgifter för rapportering och kontanthantering samt spåra data och skapa separata rapporter för ett obegränsat antal bolag inom redovisningsstrukturen.


Anläggningsregister

Få full koll på anläggningstillgångar och avskrivningsberäkningar och upprätthåll avskrivningsplaner för företagets alla tillgångar som hyrs, ägs eller leasas. Integrerat med inköpsorder och med stöd för flera olika avskrivningsmetoder.


Avtalsfakturering

Förenkla för era kunder och underlätta er hantering av återkommande intäkter. Automatiserad avtalsfakturering är lätt att sätta upp och ger god kontroll över intäkter och kostnader samtidigt som möjligheterna att maximera intäkter och följa upp förbättras.Röststyrning

Genom att bygga in röststyrning i ert affärssystem kan ni hitta nya sätt att effektivisera, förenkla och öka tillgängligheten. I dag finns ett antal kommandon förberedda att implementera och våra certifierade partner kan hjälpa er med anpassning för just er verksamhet.

Ibland är det lättare att ha händerna fria...


Tid- och projekthantering

Med Visma.net Project Management som en del av Visma.net:s produktfamilj kan du få en komplett lösning för projekthantering och tidrapportering fullt integrerat med ert affärssystem.

Prova Visma.net Project Management gratis i 30 dagar


Lager och logistik

Visma.net kan köpas i två versioner speciellt anpassade för integrering med logistikprocessen, med tydlig överblick av det aktuella lagersaldot som följd.

Optimera försörjningskedjan och analysera mera


Beslutsstöd

Genom att integrera analys- och budgetverktyget OneStop Reporting med Visma.net ERP får ni en komplett lösning för rapportering, budgetering och analys som en del av affärssystemet. Verktyget ger er bland annat möjlighet att skapa egna rapporter och dashboards, använda drilldown-funktionalitet samt kombinera data från andra system.

  • Skräddarsydda rapporter
  • Full kontroll över rapporteringsprocessen
  • Koncernrapportering
  • Budgetering och prognoser

Läs mer om OneStop Reporting

LagerLogistik.png

E-handel

Integrera e-handelslösningen WGR Plus och få en komplett lösning med sömlös koppling mellan affärssystem och webbutik.

Läs mer om Visma.net för e-handel

Vad innebär ett molnbaserat affärssystem från Visma?

I korta drag - ni får allt i en lösning, väljer vad ni vill ha och betalar bara för det ni använder. Vi ser till att allt funkar.

  • Alltid den senaste versionen – utan att ni behöver tänka på uppgraderingar och uppdateringar.
  • Säkerhet och trygghet – med en molntjänst behövs inga egna servrar eller resurser som säkerställer säkerheten. Det ingår i tjänsten.
  • Anpassnings- och skalbart – funktionerna i Visma.net kan enkelt anpassas efter varje kunds behov och du skalar enkelt upp eller ner funktionalitet efter behov.
  • Mobilt och platsoberoende – att kunna logga in och jobba i affärssystemet var du än befinner dig från dator, platta eller mobil gör ett mobilt arbetssätt möjligt. På riktigt.
  • Sänkta kostnader för IT – en abonnemangstjänst reducerar oförutsägbara investeringskostnader. Och ni betalar bara för det ni använder.

Låt oss visa - kom på webbinar!

Anmäl dig idag

Upptäck Visma.net

Funktioner

Kundreferenser

Webbinar