Djup, integration och optimering

Logistikfunktionen i Visma.net är kraftfull och affärssystemet integreras enkelt med logistikprocessen, med tydlig överblick av det aktuella lagersaldot som följd. Varje lagerrörelse registreras automatiskt på balansräkningen, exempelvis.
Optimera försörjningskedjan

Integrerade lager-, beställnings- och inköpsprocesser med full spårbarhet till finansiella transaktioner optimerar försörjningskedjan. Med dashboards, nyckeltal och rapporter i realtid ges insyn hela försörjningskedjan för alla som berörs.
Öka lönsamheten

Med möjligheten att se och dra nytta av lönsamheten inom ditt kundsegment eller via geografisk position kan du få värdefulla insikter och optimera viktiga affärsprocesser. Gör ABC-analyser på kunder, leverantörer och artiklar för att maximera försäljningsintäkter och optimera lagernivåer, kostnader och inköp.
Öka kundnöjdheten

Förbättra kundnöjdheten genom att arbeta proaktivt med dashboards och förfrågningar. Dela insikter och logistikdata, så att medarbetarna kan förutse kundproblem innan de uppstår.
Kontroll, trygghet och transparens

Hantera leverantörsnätverk och distributionsprocesser mer effektivt. Säkerställ exakthet med information om lagernivåer i realtid och ge era kunder insyn med spårbarhet från början till slut. Och framförallt - jobba framåt med tillit till ert affärssystem.
 
 
Logistik

Ladda ner guiden och se hur du kan effektivisera din logistik och lagerhantering

Låt oss visa - kom på webbinar!

Anmäl dig idag

Upptäck Visma.net

Funktioner

Kundreferenser

Webbinar