Lager och logistik för större bolag

En komplett lösning som standardiserar och automatiserar lagerhanteringen.

Lager och logistik för större bolag

En komplett lösning som standardiserar och automatiserar lagerhanteringen.

DET NYA SÄTTET ATT ARBETA

Optimera försörjningskedjan med integrerade lager-, beställnings- och inköpsprocesser med full spårbarhet till finansiella transaktioner. Dashboards, nyckeltal och rapporter i realtid ger inblick i hela försörjningskedjan och ger insyn för alla intressenter. Upplev smidiga processer från beställning till betalning. Visma.net ger dig insikt i alla aspekter av lagerhållning, produkter och lönsamhet.

Öka lönsamheten

Med möjligheten att se och utnyttja lönsamheten inom ditt kundsegment eller geografiska position kan du låsa upp värdefulla insikter och öka prestandan på viktiga affärsprocesser. Ha koll på lönsamheten baserat på produkt- eller produktgrupper. Gör ABC-analyser på kunder, leverantörer och artiklar för att maximera försäljningsintäkter och optimera lagernivåer, kostnader och inköp.

Öka kundnöjdheten

Förbättra kundnöjdheten genom att arbeta proaktivt med dashboards och förfrågningar. Dela insikter och logistikdata, så att medarbetarna kan förutse kundproblem innan de uppstår.

Få full kontroll

Hantera leverantörsnätverk och distributionsprocesser mer effektivt. Genom att effektivisera försörjningskedjan och hantera lagerprocesser med information om lagernivåer i realtid, säkerställer du exakthet.

Olika nivåer av tjänster

Visma.net erbjuder följande lösningar inom lager- och logistikhantering för större bolag:

Logistik >

Automatiserar och ger information i realtid om varor som går in och ut ur lagret, samt beställningar och leveranser.

Avancerad lagerhantering >

Utökningar av Visma.net Logistics är tillgängliga för företag med flera lager, säsongsbeställningar och kontinuerlig inventering.