Funktionsöversikt och priser Visma.net

Hitta den bästa lösningen för din verksamhet 

Ett heltäckande affärssystem med branschspecifik funktionalitet

Utöver det som ingår i respektive abonnemang kan er lösning skräddarsys efter era behov. Och ytterligare funktionalitet som exempelvis avancerade rapporter, utläggshantering och webbutik enkelt kopplas på.

Finans

Logistik

Visma.net ERP Essentials Finance

Grundpris per månad*

6950 kr

Grunden för att automatisera dagliga ekonomiska processer och rutinuppgifter. För hantering av ett (1) företag.

Ingår:

Bokföring
Fakturering
Leverantörsfaktura
Bankintegration
Avtalsfakturering
Ett företag
Obegränsat antal ERP-användare
Fri API-access
Fritt lagringsutrymme
Tillgång till Visma.net Home

Visma.net ERP Enterprise Finance

Grundpris per månad*

9975 kr

För hantering av flera företag. Grunden för att automatisera dagliga ekonomiska processer och rutinuppgifter.

Utöver allt från Visma.net ERP Essentials Finance ingår:

Anläggningsregister
Ytterligare ett företag

Visma.net ERP Essentials Logistics

Grundpris per månad*

9650 kr

Grunden + logistikspecifik funktionalitet såsom automatiserad order/inköpshantering. För hantering av ett (1) företag.

Utöver allt från Visma.net ERP Essentials Finance ingår:

Logistik (ett lager)

Visma.net ERP Enterprise Logistics

Grundpris per månad*

13 975 kr

För hantering av flera lager och företag. Grunden + logistikspecifik funktionalitet såsom automatiserad order/inköpshantering.

Utöver allt från Visma.net ERP Enterprise Finance och Financials Essentials Logistics ingår:

Logistik Advanced (flerlager)

*Transaktionskostnad för kund- och leverantörsfakturor tillkommer

Support och leverans. Visma.net köps via Vismas certifierade partnerföretag, vilka kan stötta er i hela processen - från rådgivning och behovsanalys till implementering och vidare med uppföljning och support.En lista över våra partner specialiserade på Visma.net hittar du här.

Funktionsöversikt

Visma.net ERP Essentials Finance

Visma.net ERP Enterprise Finance

Visma.net ERP Essentials Logistics

Visma.net ERP Enterprise Logistics

Behörigheter och roller

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Obegränsat antal ERP-användare

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Fri API-access

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Backup och lagring

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Säkerhet

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Privacy

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Språkhantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

REST API

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Tillgänglighet

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Alltid senaste versionen

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Notifieringar

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Tillgång till Visma.net Home

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Rapporter

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Direktkoppling bank/filbetalning

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Ett företag

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Bokföring och reskontror

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Fakturahantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Elektronisk fakturahantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Påminnelse- och inkassohantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Dimensionshantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Stöd för flera valutor

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Periodisering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Återkommande fakturering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Avtalsfakturering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Anläggningsregister

Går att köpa till

Green check mark

Går att köpa till

Green check mark

Offertverktyg

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Order

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Avancerad pris- och rabatthantering

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Del- och samleverans

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Beställningsförslag - max/min, fast beställningspunkt

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Returhantering (RMA)

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Inköp baserad på försäljningsorder

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Direktleverans (Drop shipment)

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Lagerförflyttning mellan hyllplatser

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Strukturartiklar/montering

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Parti-/serienummer/Hållbarhetsdatum

Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark
Green check mark

Beställningsförslag - säsong

Grey minus sign
Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark

Löpande inventering

Grey minus sign
Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark

Flerlagerhantering

Grey minus sign
Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark

Flytande beställningspunkter

Grey minus sign
Grey minus sign
Grey minus sign
Green check mark

TIllägg (kan aktiveras):

Extra företag

Går att köpa till max 1 företag.

2 företag ingår, går att köpa till obegränsat antal företag.

Går att köpa till max 1 företag.

2 företag ingår, går att köpa till obegränsat antal företag.

Extra företagsgrenar

Grey minus sign
Green check mark
Grey minus sign
Green check mark

Projektredovisning

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Avancerad projektredovisning

Grey minus sign
Green check mark
Grey minus sign
Green check mark

Koncernhantering (konsolidering/client manager)

Grey minus sign
Green check mark
Grey minus sign
Green check mark

Single Sign-On

Grey minus sign
Green check mark
Grey minus sign
Green check mark

Lön, aktivering (pris per skapat lönebesked tillkommer)

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Attesthantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Utläggshantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Avancerad fakturahantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Köp till: Projekthantering

CRM och försäljningshantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Projekthantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Registrering av arbetstid

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Kalender och försäljningsaktiviteter

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Email-integration

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Godkännande av arbetstid

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Flextidshantering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Reseersättningar och utlägg, inkl kvitto-scanner

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Aktivitetshantering för projekt

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Resursallokering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Samarbetsyta

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Kalendersynkronisering

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Synkronisering med Google Drive

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Köp till: Avancerade rapporter och dashboards

Anpassade rapporter och nyckeltal

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Budget och prognos

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Analyser och insikter

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Distribution av rapporter

Green check mark
Green check mark
Green check mark
Green check mark

Visma.net ERP Essentials Finance

Behörigheter och roller

Obegränsat antal ERP-användare

Fri API-access

Backup och lagring

Säkerhet

Privacy

Språkhantering

REST API

Tillgänglighet

Alltid senaste versionen

Notifieringar

Tillgång till Visma.net Home

Rapporter

Direktkoppling bank/filbetalning

Ett företag

Bokföring och reskontror

Fakturahantering

Elektronisk fakturahantering

Påminnelse- och inkassohantering

Dimensionshantering

Stöd för flera valutor

Periodisering

Återkommande fakturering

Avtalsfakturering

Anläggningsregister

Offertverktyg

Order

Avancerad pris- och rabatthantering

Del- och samleverans

Beställningsförslag - max/min, fast beställningspunkt

Returhantering (RMA)

Inköp baserad på försäljningsorder

Direktleverans (Drop shipment)

Lagerförflyttning mellan hyllplatser

Strukturartiklar/montering

Parti-/serienummer/Hållbarhetsdatum

Beställningsförslag - säsong

Löpande inventering

Flerlagerhantering

Flytande beställningspunkter

TIllägg (kan aktiveras):

Extra företag

Extra företagsgrenar

Projektredovisning

Avancerad projektredovisning

Koncernhantering (konsolidering/client manager)

Single Sign-On

Lön, aktivering (pris per skapat lönebesked tillkommer)

Attesthantering

Utläggshantering

Avancerad fakturahantering

Köp till: Projekthantering

CRM och försäljningshantering

Projekthantering

Registrering av arbetstid

Kalender och försäljningsaktiviteter

Email-integration

Godkännande av arbetstid

Flextidshantering

Reseersättningar och utlägg, inkl kvitto-scanner

Aktivitetshantering för projekt

Resursallokering

Samarbetsyta

Kalendersynkronisering

Synkronisering med Google Drive

Köp till: Avancerade rapporter och dashboards

Anpassade rapporter och nyckeltal

Budget och prognos

Analyser och insikter

Distribution av rapporter


Visma.net ERP Enterprise Finance

Behörigheter och roller

Obegränsat antal ERP-användare

Fri API-access

Backup och lagring

Säkerhet

Privacy

Språkhantering

REST API

Tillgänglighet

Alltid senaste versionen

Notifieringar

Tillgång till Visma.net Home

Rapporter

Direktkoppling bank/filbetalning

Ett företag

Bokföring och reskontror

Fakturahantering

Elektronisk fakturahantering

Påminnelse- och inkassohantering

Dimensionshantering

Stöd för flera valutor

Periodisering

Återkommande fakturering

Avtalsfakturering

Anläggningsregister

Offertverktyg

Order

Avancerad pris- och rabatthantering

Del- och samleverans

Beställningsförslag - max/min, fast beställningspunkt

Returhantering (RMA)

Inköp baserad på försäljningsorder

Direktleverans (Drop shipment)

Lagerförflyttning mellan hyllplatser

Strukturartiklar/montering

Parti-/serienummer/Hållbarhetsdatum

Beställningsförslag - säsong

Löpande inventering

Flerlagerhantering

Flytande beställningspunkter

TIllägg (kan aktiveras):

Extra företag

Extra företagsgrenar

Projektredovisning

Avancerad projektredovisning

Koncernhantering (konsolidering/client manager)

Single Sign-On

Lön, aktivering (pris per skapat lönebesked tillkommer)

Attesthantering

Utläggshantering

Avancerad fakturahantering

Köp till: Projekthantering

CRM och försäljningshantering

Projekthantering

Registrering av arbetstid

Kalender och försäljningsaktiviteter

Email-integration

Godkännande av arbetstid

Flextidshantering

Reseersättningar och utlägg, inkl kvitto-scanner

Aktivitetshantering för projekt

Resursallokering

Samarbetsyta

Kalendersynkronisering

Synkronisering med Google Drive

Köp till: Avancerade rapporter och dashboards

Anpassade rapporter och nyckeltal

Budget och prognos

Analyser och insikter

Distribution av rapporter


Visma.net ERP Essentials Logistics

Behörigheter och roller

Obegränsat antal ERP-användare

Fri API-access

Backup och lagring

Säkerhet

Privacy

Språkhantering

REST API

Tillgänglighet

Alltid senaste versionen

Notifieringar

Tillgång till Visma.net Home

Rapporter

Direktkoppling bank/filbetalning

Ett företag

Bokföring och reskontror

Fakturahantering

Elektronisk fakturahantering

Påminnelse- och inkassohantering

Dimensionshantering

Stöd för flera valutor

Periodisering

Återkommande fakturering

Avtalsfakturering

Anläggningsregister

Offertverktyg

Order

Avancerad pris- och rabatthantering

Del- och samleverans

Beställningsförslag - max/min, fast beställningspunkt

Returhantering (RMA)

Inköp baserad på försäljningsorder

Direktleverans (Drop shipment)

Lagerförflyttning mellan hyllplatser

Strukturartiklar/montering

Parti-/serienummer/Hållbarhetsdatum

Beställningsförslag - säsong

Löpande inventering

Flerlagerhantering

Flytande beställningspunkter

TIllägg (kan aktiveras):

Extra företag

Extra företagsgrenar

Projektredovisning

Avancerad projektredovisning

Koncernhantering (konsolidering/client manager)

Single Sign-On

Lön, aktivering (pris per skapat lönebesked tillkommer)

Attesthantering

Utläggshantering

Avancerad fakturahantering

Köp till: Projekthantering

CRM och försäljningshantering

Projekthantering

Registrering av arbetstid

Kalender och försäljningsaktiviteter

Email-integration

Godkännande av arbetstid

Flextidshantering

Reseersättningar och utlägg, inkl kvitto-scanner

Aktivitetshantering för projekt

Resursallokering

Samarbetsyta

Kalendersynkronisering

Synkronisering med Google Drive

Köp till: Avancerade rapporter och dashboards

Anpassade rapporter och nyckeltal

Budget och prognos

Analyser och insikter

Distribution av rapporter


Visma.net ERP Enterprise Logistics

Behörigheter och roller

Obegränsat antal ERP-användare

Fri API-access

Backup och lagring

Säkerhet

Privacy

Språkhantering

REST API

Tillgänglighet

Alltid senaste versionen

Notifieringar

Tillgång till Visma.net Home

Rapporter

Direktkoppling bank/filbetalning

Ett företag

Bokföring och reskontror

Fakturahantering

Elektronisk fakturahantering

Påminnelse- och inkassohantering

Dimensionshantering

Stöd för flera valutor

Periodisering

Återkommande fakturering

Avtalsfakturering

Anläggningsregister

Offertverktyg

Order

Avancerad pris- och rabatthantering

Del- och samleverans

Beställningsförslag - max/min, fast beställningspunkt

Returhantering (RMA)

Inköp baserad på försäljningsorder

Direktleverans (Drop shipment)

Lagerförflyttning mellan hyllplatser

Strukturartiklar/montering

Parti-/serienummer/Hållbarhetsdatum

Beställningsförslag - säsong

Löpande inventering

Flerlagerhantering

Flytande beställningspunkter

TIllägg (kan aktiveras):

Extra företag

Extra företagsgrenar

Projektredovisning

Avancerad projektredovisning

Koncernhantering (konsolidering/client manager)

Single Sign-On

Lön, aktivering (pris per skapat lönebesked tillkommer)

Attesthantering

Utläggshantering

Avancerad fakturahantering

Köp till: Projekthantering

CRM och försäljningshantering

Projekthantering

Registrering av arbetstid

Kalender och försäljningsaktiviteter

Email-integration

Godkännande av arbetstid

Flextidshantering

Reseersättningar och utlägg, inkl kvitto-scanner

Aktivitetshantering för projekt

Resursallokering

Samarbetsyta

Kalendersynkronisering

Synkronisering med Google Drive

Köp till: Avancerade rapporter och dashboards

Anpassade rapporter och nyckeltal

Budget och prognos

Analyser och insikter

Distribution av rapporter


Webbinar: Vad blir bättre och enklare med ett modernt affärssystem?

Lyssna in till vår presentation och demo av affärssystemet Visma.net. Här får du en bra övergripande bild av hur systemet ser ut och fungerar samt konkreta exempel på vinsterna med att jobba mer automatiserat.

Hör bl.a. om:

  • Varför ett modernt affärssystem?
  • Effekten av att automatisera mera
  • Nyckelfunktioner i Visma.net
  • Vad vi erbjuder: en helhetslösning (allt-i-ett)

Presentationen riktar sig till beslutsfattare eller dig som jobbar med ekonomi, logistik eller IT på ett större företag.

 

 

 

För våra webbinar använder vi tjänsten GoToWebinar, vilket innebär att uppgifterna du lämnar vid anmälan lagras i USA.

Anmäl dig här!

Välj datum att delta: