Redovisning för större bolag

Ett kraftfullt ekonomisystem som hjälper till att standardisera och automatisera dina finansiella processer

Redovisning för större bolag

Ett kraftfullt ekonomisystem som hjälper till att standardisera och automatisera dina finansiella processer

DET NYA SÄTTET ATT ARBETA

Visma.net ERP stödjer automatisering, samarbete och integration av affärsprocesser. Schemalägg automatiserade arbetsflöden och få notiser vid olika händelser. Med automatiserade processer i en lösning som ständigt uppdateras får användarna tillgång till värdefull data i realtid samt en bättre insyn i företagets tillstånd, vilket leder till bättre beslut.

Automatisering av återkommande uppgifter förändrar ekonomichefens sätt att arbeta och frigör tid som kan läggas på viktigare saker, som att optimera avkastning på investeringar, göra prognoser och utveckla kassaflödet.

Effektivisera processer

Manuella processer kan vara tråkiga och tidskrävande. Visma.net ERP standardiserar och automatiserar affärsprocesser lokalt och över flera platser. Kostnaderna för manuella inmatningar och mänskliga fel är höga. Visma.net kombinerar automatisering med produktivitet för att förbättra ditt företags kärnprocesser.

 

Snabba upp månatliga processer genom att digitalisera exempelvis flöden för beställning till betalning och inköp. Automatisering av ekonomiska processer ger dig realtidsdata om företagets status. Med en bättre förståelse för företagets hälsa kan du fatta bättre ekonomiska beslut. Schemalagda processer sköter det dagliga arbetet åt dig.

Arbeta med flera företag på ett ställe

Hantera flera dotterbolag, affärsenheter och juridiska personer och spara tid vid skapandet av nya dotterbolag. Du behöver inte längre arbeta med manuella transaktioner och manuell avstämning mellan filialer. Det har aldrig varit enklare att hantera rapportering, fakturering och avstämningar från flera företag i olika valutor.

Lokalt och internationellt

Automatisera månadsboksluten inom företagsgruppen mellan olika dotterbolag, valutor och konton på några sekunder. Gör konsolideringen mindre tidskrävande och komplicerad och undvik misstag av den mänskliga faktorn. Gå djupare ner i konton för detaljerad transaktionsinformation när du arbetar på koncernnivå.

Redovisnings- och ekonomitjänster

Tjänster i Visma.net ERP som effektiviserar ekonomihanteringen:

Automatiserad redovisning >

Integrerad och komplett lösning som automatiserar processer och hanterar komplex redovisning för större bolag. Visma.net Financials är själva kärnan i Visma.net och fler tilläggstjänster kan adderas till affärssystemet.

Anläggningsregister >

Modulen hanterar anläggningstillgångar och avskrivningar. Få bättre kännedom om vad varje tillgång kostar, var tillgångarna finns och hur mycket de är värda.

Avtalsfakturering >

Modulen automatiserar och skalar abonnemangstjänster och ger dig insikter för att utveckla och säkra dina återkommande intäkter.

Flerbolagshantering >

Spåra finansiell data och skapa separata rapporter för ett obegränsat antal bolag inom organisationens bokföringsstruktur.

Konsolidering >

Mäter bolagets ekonomiska hälsa över flera verksamheter och valutor.

Koncernredovisning >

Hanterar automatiskt interna transaktioner, så att dina konton hålls i balans och konsoliderade rapporter återspeglar företagets resultat på ett korrekt sätt.