Visma

Gör verksamheter mer effektiva

Automation, integration och mervärde

Vismas vision är att vara ledande i automatiseringen av affärsprocesser. För att åstadkomma detta följer vi vår mission: att främja europeisk konkurrenskraft i skapandet av tillväxt och effektivisering.

Våra kunder använder vår programvara, våra tjänster och vår kunskap för automatiseringen och hanteringen av affärsprocesser och vårt mål är att vara de bästa på att ta hand om och utveckla kunder oavsett storlek.

Vi ger friheten till kunden att välja mellan programvara och tjänster och baserar våra internationella framgångar på lokal expertis.

Vi bidrar också i transformeringen från den traditionella affärschefens roll till en effektivare chef, som är ansvarig för samtliga, integrerade affärsprocesser.

Våra kärnvärden:

Respekt - Pålitlighet - Innovation - Kompetens - Laganda

En samarbetspartner du kan lita på

Visma förbinder sig att erbjuda varje kund den rätta lösningen till en utlovad kostnad. Vi är stolta över att ta hand om varje kund på bästa sätt så att kunden har fortsatt förtroende för oss genom vårt samarbete.

Därför är det viktigt för oss att lyssna på och att identifiera de verkliga behoven hos varje, enskild kund. Detta gör att vi kan fortsätta vårt samarbete in i en än mer effektiv framtid.

Vår filosofi

Vår vision
Vad är vår vision?
Våra kunder ska vara ledande inom automatisering och integration av verksamhetsproceser.
Mission
Vad är vår mission? 
Vi ska stärka våra kunders konkurrenskraft och bidra till tillväxt och effektivisering.

 

Värderingar
Vilka är våra värderingar?
Våra fem värderingar är respekt, pålitlighet, innovation, kompetens och laganda.
Lär dig mer om vår filosofi och hur den påverkar vårt dagliga arbete på visma.com