Visma

Gör verksamheter mer effektiva

Automation, integration och mervärde

Vismas vision är att vara ledande i automatiseringen av affärsprocesser. För att åstadkomma detta följer vi vår mission: att främja europeisk konkurrenskraft i skapandet av tillväxt och effektivisering.

Våra kunder använder vår programvara, våra tjänster och vår kunskap för automatiseringen och hanteringen av affärsprocesser och vårt mål är att vara de bästa på att ta hand om och utveckla kunder oavsett storlek.

Vi ger friheten till kunden att välja mellan programvara och tjänster och baserar våra internationella framgångar på lokal expertis.

Vi bidrar också i transformeringen från den traditionella affärschefens roll till en effektivare chef, som är ansvarig för samtliga, integrerade affärsprocesser.

Våra kärnvärden:

Respekt - Pålitlighet - Innovation - Kompetens - Laganda

En samarbetspartner du kan lita på

Visma förbinder sig att erbjuda varje kund den rätta lösningen till en utlovad kostnad. Vi är stolta över att ta hand om varje kund på bästa sätt så att kunden har fortsatt förtroende för oss genom vårt samarbete.

Därför är det viktigt för oss att lyssna på och att identifiera de verkliga behoven hos varje, enskild kund. Detta gör att vi kan fortsätta vårt samarbete in i en än mer effektiv framtid.

Vår filosofi

Vår vision
Vad är vår vision?
Våra kunder ska vara ledande inom automatisering och integration av verksamhetsproceser.
Mission
Vad är vår mission? 
Vi ska stärka våra kunders konkurrenskraft och bidra till tillväxt och effektivisering.

 

Värderingar
Vilka är våra värderingar?
Våra fem värderingar är respekt, pålitlighet, innovation, kompetens och laganda.
Lär dig mer om vår filosofi och hur den påverkar vårt dagliga arbete på visma.com

Våra bolag

Visma består av många bolag och vi levererar bland annat programvara, företagsrabatter, inkassotjänster, inköpslösningar och IT-relaterade utvecklings- och konsultverksamhet.

Visma grundades 1996 och har sedan dess vuxit genom hundratalet uppköp och fusioner. Idag består Vismas kärnverksamhet i Sverige av ett 10-tal bolag, kontaktinformation till dessa hittar du här.


 Visma CEO Oystein Moan

Vår ledning

CEO Øystein Moan

Øystein Moan har varit verkställande direktör på Visma sedan 1997 och under hans ledning har bolaget gått från att vara ett bolag i underskott till att vara ett av de mest innovativa och framgångsrika företagen i den nordiska regionen. Under hans tid i ledning har koncernen vuxit från 300 till idag mer än 7000 anställda och omsättningen har ökat från 30 miljoner euro till över 960 miljoner euro (2017).

Läs mer om Vismas ledning på visma.com

Vårt miljöansvar

Visma tillhandahåller produkter och tjänster som effektiviserar våra kunders verksamheter, processer och flöden inom flera områden. Som en konsekvens av att administrativa flöden effektiviseras ser vi att pappersförbrukningen minskar när mer kommunikation blir elektronisk med minskad miljöpåverkan hos våra kunder som följd.

Denna miljöpolicy utgör grunden för Vismas miljöarbete. Här definieras hur Visma påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Läs mer om Vismas miljöansvar

 

Våra nyckeltal

  • 800 000 nordeuropeiska kunder använder våra produkter och tjänster.
  • Koncernen har mer än 8500 anställda och hade 2017 en omsättning på 9 146 miljoner norska kronor.
Nyckeltal och vår årsrapport hittar du på visma.com.


Vår historia

Visma är ett av Skandinaviens snabbast växande företag och har utvecklats starkt sedan starten 1996. Redan 1999 hade företaget etablerat sig i utlandet, med Visma Software i Danmark och Storbritannien.

År 2000 bytte Visma strategi för att inkludera både mjukvara och tjänster inom ekonomi, finans och lönerhantering.

Januari 2002 gick Visma in på marknaden för den offentliga sektorn och 2013 undertecknade Vismas största affär någonsin. Visma skapar en webb-baserad lösning för skolledning.

Läs mer om Vismas historia 

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.