Vi effektiviserar världen med hjälp av mjukvara

Visma är en ledande leverantör av affärskritisk programvara, för effektivare och starkare samhällen. Vi förenklar och automatiserar arbetet för företag och organisationer av alla storlekar och därigenom förbättrar vi människors vardag. Med 15 000 anställda, 1 200 000 privata och offentliga kunder i Norden, Benelux, Central-, Östeuropa samt Latinamerika och en omsättning på 2 081 miljoner euro år 2021 är vi engagerade i att göra morgondagen bättre än idag.

Vi tror på möjligheten för människor att skapa stordåd med hjälp av teknik. Genom våra tekniklösningar hjälper vi dagligen nästan en miljon kunder att driva sin verksamhet. Vi ger dem ett försprång gentemot konkurrenterna och vi ger dem mer tid över att fokusera på det som är viktigast.

 

Våra kärnvärden

Entrepreneurial - Responsible - Dedicated - Inclusive

En samarbetspartner du kan lita på

Visma förbinder sig att erbjuda varje kund den rätta lösningen till en utlovad kostnad. Vi är stolta över att ta hand om varje kund på bästa sätt så att kunden har fortsatt förtroende för oss genom vårt samarbete.

Därför är det viktigt för oss att lyssna på och att identifiera de verkliga behoven hos varje, enskild kund. Detta gör att vi kan fortsätta vårt samarbete in i en än mer effektiv framtid.

Vår filosofi

Vår mission är att skapa nya möjligheter för människor

Vi tror på möjliggörande genom användning av teknik. Vårt huvudsyfte är att hjälpa företag och organisationer att växa och att arbeta mer effektivt. Det leder till bättre affärer, bättre karriärer och bättre liv.

Läs mer om vilka vi är

Våra bolag

Visma-gruppen består av över 200 bolag i 20 länder. Vår unika struktur gör det möjligt att samtidigt vara nära den lokala marknaden samtidigt som vi delar vår världsledande kompetens över länder, marknader och bolagsgränser.

I Sverige består Visma av många bolag och vi levererar bland annat programvara, företagsrabatter, inkassotjänster, inköpslösningar och IT-relaterad utvecklings- och konsultverksamhet.

Några av Vismas bolag i Sverige:

Visma Advantage
Visma Financial Solutions
Visma Enterprise
Visma EssCom
Visma Software
Visma Spcs
Visma Consulting

Kontaktinformation till samtliga våra bolag i Sverige hittar du här.

Vår ledning

Merete Hverven, CEO

Som CEO för Visma spenderar Merete Hverven sin tid med att säkerställa fortsatt tillväxt och framgång för bolaget. 

Merete anslöt till Visma under 2011 i rollen som HR-direktör. Under 2013 blev hon en medlem av den högsta koncernledningsgruppen som Chief Human Resources Officer. Hon har en passion för mångfald och jämställdhet på arbetsplatsen och har initierad flera olika program som syftar till att öka fokuset på dessa områden inom Visma. Under 2019 blev Merete utsedd till en av de tre mest inflytelserika kvinnorna inom teknikbranschen av ODA.

Läs mer om Vismas ledning på visma.com

Fakta om Visma

  • Koncernen har 14 000 anställda
  • 1 500 000 kunder använder våra produkter och tjänster
  • Under 2021 omsatte Visma  2 056 miljoner euro med ett resultat (EBITDA) på 587 miljoner euro

Fler nyckeltal och vår senaste årsrapport hittar du på visma.com

Vårt samhällsansvar

Vi tror att nyckeln till en mer hållbar framtid är att stödja utbildning, ekonomisk tillväxt, hälsa och miljö. För oss på Visma är det viktigt med en positiv social påverkan i alla våra aktiviteter som företag.

I egenskap av ett ledande internationellt har vi möjligheten att påverka de samhällen vi verkar i, både socialt och finansiellt. Vi utgår ifrån vetenskap, utbildning och teknologi när vi arbetar med att stödja viktiga frågor och initiativ. Vi bidrar med våra medarbetares kunskap, men också med våra egna tekniklösningar.

Läs mer om vårt samhällsansvar

Vår historia

1996 - Visma grundas i Oslo, Norge genom en sammanslagning av bolagen MultiSoft, SpecTec och Dovre Information Systems.

1997 - Finanskris och turnaround. Øystein Moan blir utsedd till CEO.

1999 - Visma Software går in i Danmark och UK. 

2001 - Visma förvärvar bland annat Spcs och ökar därmed närvaron i Sverige drastiskt. Bolaget går också in i Finland.

2006 - Går in i Nederländerna genom förvärv. Private equity-bolaget HgCapital blir majoritetsägare. Bolaget avnoteras på Oslo-börsen. 

2009 - Nytt huvudkontor på Skøyen i Oslo. 

2012 - Visma lanserar Visma.net - a världsledande SaaS-lösning inom ERP för små- och medelstora företag.

2015 - Visma genomför flera större förvärv: e-conomic (DK), SpeedLedger (SE), Huldt & Lillevik (NO), Viklo Oy (FI) och Aditro Public (SE). 

Visma blir titelsponsor för Visma Ski Classics.

2019 -Visma gör flera stora förvärv i Nederländerna, bland annat företaget Raet.

Läs mer om Vismas historia på visma.com