Nordens största Business Intelligence leverantör

Vi har lösningarna för att analysera din verksamhets data och oavsett hur stor eller liten din organisation är sitter ni på enorma mängder data från ett flertal olika system. En bra lösning för beslutsstöd, eller business intelligence, kan omvandla fragmenterade data till information och kunskap. Målet är att ge dig stöd för beslut och bättre styrning av verksamheten.

One Stop Reporting Molnbaserade BI-lösningar för rapportering, budgetering och analys på svenska för full integrering med Vismas affärssystem .

OneStop Reporting

Knyt ihop budget och prognos med effektiv verksamhetsuppföljning och analys i vår lösning för beslutsstöd. Rätt information till rätt medarbetare vid rätt tidpunkt.

Trimma