Vi effektiviserar offentlig sektor

Visma skapar möjligheter för en digital offentlig sektor i världsklass.

Visma och offentlig sektor

I dagens samhälle är mobiltelefoner och surfplattor lika naturliga och viktiga som elektricitet. Förväntningarna att kunna utföra vardagliga uppgifter på nätet är idag höga  – och offentliga tjänster är inget undantag. Vismas IT-lösningar gör det möjligt för offentlig sektor att erbjuda både medborgare och offentliganställda tjänster med hög kvalitet.

Hanteringen av stora informationsmängder är speciellt viktig – och utmanande – i offentlig sektor där informationsöverföring sker mellan flera myndigheter och där informationen ofta är av känslig natur. Visma förser myndigheter, kommuner och landsting med lösningar för att förbättra arbetsprocesser, minska överflödig byråkrati och förenkla samarbete.

Jobba smartare med Personec P HRM Suite

Lönehantering, HR, rekrytering, ekonomi, bemanning, inköp och styrning - i Personec P HRM Suite Suite har du allt samlat på ett ställe. Det gör att du kan arbeta smartare och effektivare. Välj själv vilka moduler som ska ingå för att anpassa till din verksamhet.


Visma Sesam2

Sesam - en komplett lösning för effektiv hantering av hjälpmedel

Hanteringen av hjälpmedel ska vara optimerad, säker och mobil, för att möta den digitala vårdens krav. Sesam har effektiva flöden för rekonditionering och spårbarhet och kan enkelt integreras med bland annat journalsystem, ekonomisystem och folkbokföringsregistret. Allt för att tillgodose lagkrav och patientsäkerhet.


Visma Sesam2