Vi effektiviserar offentlig sektor

Visma skapar möjligheter för en digital offentlig sektor i världsklass.

Visma och offentlig sektor

I dagens samhälle är mobiltelefoner och surfplattor lika naturliga och viktiga som elektricitet. Förväntningarna att kunna utföra vardagliga uppgifter på nätet är idag höga  – och offentliga tjänster är inget undantag. Vismas IT-lösningar gör det möjligt för offentlig sektor att erbjuda både medborgare och offentliganställda tjänster med hög kvalitet.

Hanteringen av stora informationsmängder är speciellt viktig – och utmanande – i offentlig sektor där informationsöverföring sker mellan flera myndigheter och där informationen ofta är av känslig natur. Visma förser myndigheter, kommuner och landsting med lösningar för att förbättra arbetsprocesser, minska överflödig byråkrati och förenkla samarbete.

Effektivt informationsflöde med
Visma Public E-gov Suite

Dokument- och ärendehantering, e-tjänster. Inloggning, underskrift och integration. Allt som offentlig sektor behöver för en trygg digitalisering av informationsförsörjningen hittar du inom Visma Public E-gov Suite.

Våra IT-konsulter har varit med i 50 år. Och de har pinfärsk spetskompetens.

Vi har lång erfarenhet som utvecklare och förvaltare av komplexa system. Våra projektledare, utvecklare och IT-arkitekter är väl förtrogna med offentlig verksamhet. Samtidigt uppdaterar vi ständigt vår kompetens så att vi kan välja den bästa tekniska lösningen för varje situation.


Jobba smartare med Visma Public Business Suite

Lönehantering, HR, rekrytering, ekonomi, bemanning, inköp och styrning - i Visma Public Business Suite har du allt samlat på ett ställe. Det gör att du kan arbeta smartare och effektivare. Välj själv vilka moduler som ska ingå för att anpassa till din verksamhet.

Flera hundra myndigheter använder vårt upphandlings- och avtalsstöd

Visma erbjuder stat, kommun och landsting ett smidigt upphandlingsverktyg där du kan skapa elektroniska förfrågningar, utvärdera anbud och skriva avtal med alla nyckelfakta kopplade. Dina leverantörer svarar papperslöst, enkelt och säkert på webben – och de kan inte missa några skallkrav.Aktiva samarbeten med fler än 120 svenska kommuner och landsting

Med Visma Inkasso effektiviserar du ditt arbete och får betalt snabbare. På Visma har vi många års erfarenhet av professionellt inkassoarbete. Vi har upparbetade rutiner för alla typer av fordringar och branscher – vi bevakar din fordran tills den blir betald.


Visma Sesam2

Visma Sesam2 - en komplett lösning för effektiv hantering av hjälpmedel

Hanteringen av hjälpmedel ska vara optimerad, säker och mobil, för att möta den digitala vårdens krav. Visma Sesam2 har effektiva flöden för rekonditionering och spårbarhet och kan enkelt integreras med bland annat journalsystem, ekonomisystem och folkbokföringsregistret. Allt för att tillgodose lagkrav och patientsäkerhet.

Läs mer om Visma Sesam2


Visma Sesam2

Visma InSchool

Smidigare skoladministration med Visma InSchool

Dagens administrativa uppgifter är tidskrävande. Med Visma InSchool digitaliseras en rad processer knutna till elever, lärare och skoladministration för grundskola och gymnasium. Frisättning av tid medför mer tid till pedagogiskt lärande, uppföljning av elever och dialog med föräldrar.

Läs mer om Visma InSchool

Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.