Rätt konsult till rätt pris under kontrollerade former

Ta ett strategiskt grepp kring era konsult- och tjänsteinköp och få struktur och överblick. Nu lanseras Proceedo + Vakanta - ett systemstöd som hjälper er dit.

Behovet av att köpa in kompetens och kunskap ökar stadigt. I takt med det krävs ett bättre systemstöd för att säkerställa att kostnader inte springer iväg och kompetens slarvas bort. Använd Proceedo + Vakanta för att vid nästa konsult- eller tjänstebeställning säkerställa

  • Rätt kompetens
  • Rätt pris
  • Rätt förutsättningar för individen.

Genom att kombinera lärdomar och tankar kring inköpsprocessen och applicera dessa på inköp av kompetens och tjänster får organisationen kontroll och vinsterna blir många. Vakanta bidrar till ett digitalt arbetsflöde som effektiviserar hantering av konsulter och minskar tidskrävande administration.

Kort och gott - Vakanta är sista pusselbiten som gör er till en strategisk inköpsorganisation som har koll och struktur på alla delar.

Vill du veta mer om Proceedo + Vakanta?

Boka en demo

Vill du veta mer om Vakanta? Ladda ner ett informationsblad

SE_PR_vakanta_intro_cover_600x565.jpg

Boka en demo av Proceedo + Vakanta

Från beställning till betalning med Purchase-to-Pay

Gör det enkelt för verksamheten att köpa rätt varor till rätt pris och automatisera inköpsprocessen från beställning till betalning. Visma Proceedo gör det möjligt att effektivisera hela Purchase-to-Pay processen i en och samma lösning, oavsett om ni beställer varor eller tjänster. 
 
Genom att köpa rätt vara till rätt pris säkrar ni avtalstroheten och kvaliteten. Ni minskar kostnaderna genom att automatisera era fakturor och betala era leverantörer i tid. Med Visma Purchase-to-Pay kan ni säkra miljömål genom digitala och effektiva transaktionsflöden. Tack vare att ingen egen IT-infrastruktur krävs kan organisationen frigöra resurser. Drift och underhåll ingår i leveransen.

inkopsprocess_250x200px.png

Inköpsprocess

Upptäck kraften i ett tillgängligt och plattformsoberoende inköpssystem levererat som molntjänst med användaren i fokus.

 

 

fakturahantering_250x200.png

Fakturahantering

Med automatiserad fakturahantering betalar ni fakturor i tid och konteringsförslag minimerar arbetsinsatsen.

spendanalys_250_200px.png

Spendanalys

Förstå vad som köps, för hur mycket och från vilka leverantörer. Analysera per kategori, leverantör eller transaktion.

Varför Purchase-to-Pay i en lösning?

Beställning till betalning bygger på en tvärfunktionell process. För att lyckas med en kostnadseffektiv inköpsprocess behöver inköp och ekonomi arbeta tillsammans. Det ställer krav på en sammanhängande Purchase-to-Pay-lösning som täcker hela processen och som möjliggör bred förankring i verksamheten. Då säkras avtalstrohet och rätt priser, likväl som kontrollerad och effektiv fakturahantering med hög andel automation.

 

Visma Purchase-to-Pay process

 

 

Räkna ut dina besparingar

Beräkna din årliga besparing genom att införa Visma Proceedo.

Beräkna din årliga besparing med Proceedos besparingskalkylator.

Knappa in din inköpsvolym, leverantörsfakturor och övrig data. På så sätt får du indikator på vad det är möjligt att bespara årligen. 

Min organisations utgångspunkt

 
 

Besparing förattest

 

Besparing efterlevnad av avtal

 

Processbesparingar

 

Vill du veta hur mycket ni kan spara?

Kontakta oss redan idag!

Upptäck Purchase-to-Pay med Visma Proceedo

Gör vardagen enklare genom att automatisera hela inköpsprocessen från beställning till betalning. Med en Purchase-to-Pay lösning får du många smarta och avancerade funktioner. Automatisera och kvalitetssäkra kontering, orderläggning, leveransmottagning och fakturor. Fokusera på avvikelser istället för varje transaktion. Oavsett om användaren loggar in på kontoret eller på fältet är Visma Proceedo alltid tillgänglig på alla typer av enheter såsom mobilen, läsplatta eller dator.

Alla typer av inköp i en lösning
Alla typer av inköp i en lösning
Hantera tjänster, produkter, rekvisitioner, eller förfrågningar.

Ordermatchning
Ordermatchning
Minska kostsam fakturahantering och fokusera på avvikelser mellan order och faktura.

Automatisk hantering av återkommande fakturor
Automatisk hantering av fakturor
Låt återkommande kostnader sköta sig själv med automatiserad hantering och noggrann kontroll.

Skapa transparens för avtalade leverantörer
Skapa transparens för avtalade leverantörer
Avtal som inte avropas digitalt kan göras sökbara. Använd systemet som en avtalsportal.

Fler organisationer i olika länder
Fler organisationer i olika länder
Med Visma hanterar du enkelt flera organisationer och länder i samma uppsättning.

Lätt att integrera
Lätt att integrera
Väletablerad integrationsplattform som är kopplad till de flesta affärs och ekonomisystem på marknaden.

En beställning flera ordrar
En beställning flera ordrar
Systemet skapar automatiskt flera ordrar till olika leverantörer från samma varukorg. 

Säkerställ 4-ögons principen
Säkerställ 4-ögons principen
Upplev ett systemstöd som automatiskt säkerställer att 4-eyes principal efterlevs. 


Godkänn kostnaden innan den uppstår
Godkänn kostnaden innan den uppstår
Hindra felaktiga kostnader i tid och ge förutsättning till förgodkända ordrar och automatisk fakturahantering.

 

Inspireras av våra kunder

Vi levererar molntjänster för komplett stöd genom hela inköpsprocessen till tusentals organisationer och företag.

 

DNB använder Vismas webbaserade inköpslösning
Centrala inköp hos Fazers 220 restauranger
Så ökade Apoteket andelen e-fakturor på kort tid


Kontakta oss

0771-589 300

Kontakta oss 

Redan kund? Kontakta support.