Ekonomisystem som ger full nytta av digitalisering

Nu skriver vi historia genom att successivt ta Visma Affärslösningar och svenska kommuner och regioner till molnet. Där väntar ny arkitektur, ökad kostnadseffektivitet och än smartare processer!

 

Automatisera hela ekonomiprocessen

Visma Affärslösningar består av marknadsledande, helintegrerade produkter som tillsammans digitaliserar hela ekonomiflödet. Ett gemensamt webbgränssnitt ger användaren en sömlös upplevelse!

 

Ökad kontroll och fokus

Tillgänglig data hjälper chefer fatta bättre beslut och chans att snabbt sätta in rätt åtgärder. Digitala stöd för exempelvis budget, projekt och inköp sparar resurser i hela organisationen.

 

Gå från reaktiv till proaktiv styrning

Prognos och planering är a och o för att klara offentlig sektors utmaningar. Visma Affärslösningar ger stöd åt framgångsrik styrning, där ekonomer fokuserar på kursen istället för att titta i backspegeln!

 Fler än hälften av alla kommuner använder Budget och Prognos,
ihop med VismaAffärslösningar eller andra affärssystem.

Visma Affärslösningar

– ett heltäckande ekonomisystem för kommuner och regioner som vill ha ökad kontroll och en sömlös upplevelse.

Redovisning
& Reskontra

 • En rollbaserad och processorienterad lösning
 • Stöd för bl a tid, projekt och anläggningar
 • Analyser och rapporter utifrån din ekonomimodell
 • Autopay för säkra betalningar, kontroll och enkel återredovisning

Läs mer om Autopay

Inköp
& Faktura

 • Ökad styrning och kontroll av inköpsprocessen
 • Automatisk fakturahantering i ett gränssnitt
 • Processer för effektiv hantering av kassaflödet
 • Stöd för distribution, attest samt uppföljning och analys för din ekonomistyrning

Läs mer om Inköp & faktura

Budget
& Prognos

 • Mest använda budget- och prognosverktyget!
 • Tre delar: budget- och prognosmodeller, personalbudget och (in-)rapportering
 • Går att använda “standalone”
 • Webbaserat gränssnitt och integration till Stratsys

Läs mer om Budget & Prognos

Tid & Projekt

 • Bättre styrning, rättvis kostnadsfördelning och uppfyllda EU-krav
 • Enkel tidrapportering och fakturering
 • Automatisk dataöverföring
 • Nyckeltal och fördefinierade analysfrågor ger överblick och underlättar uppföljning

Ladda ner produktbladet

Insikt Analys

 • Möjlighet att vända och vrida på realtidsdata i alla tänkbara led
 • Ökad kontroll, bättre beslut och snabbt insatta åtgärder
 • Kom igång snabbt med standardrapporter
 • Borra till detaljnivå. Anslut fler datakällor vid behov

Läs mer om Insikt Analys

 

Chefens fönster

 • Ge verksamhetens chefer god överblick och koll på läget
 • Data i realtid görs begriplig för alla, oavsett förkunskaper
 • Rollbaserad behörighet och olika detaljnivå
 • Snabb installation – kom igång direkt

Läs mer om Chefens fönster

Jag tycker att det är roligt och spännande att få vara med och påverka utvecklingen på det här sättet.

Bachar Malaki, Ekonom på Botkyrka kommun

Vi jobbar med en lösning för morgondagens utmaningar

Lång erfarenhet har lärt oss att kommuner och regioner är komplexa. Just nu utvecklar vi Visma Affärslösningar till att bli en långsiktigt konkurrenskraftig produkt som ger förutsättning för innovation och successivt tar våra kunder till molnet. På så sätt erbjuder trygghet samtidigt som vi skapar ett system som löser kommande utmaningar.

Utvecklingen sker i samarbete med utvalda kommuner, för att säkerställa att det marknadsledande affärssystemet blir anpassat efter behoven, inte tvärtom.
En sak förändrar vi däremot inte – Visma Affärslösningar kommer alltid vara baserat på marknadsledande, helintegrerade produkter som ger användaren en intuitiv och sömlös upplevelse.

Kontakta oss

Vill du veta mer? Eller kanske boka en personlig demo? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke