Automatisera hela processen

Marknadsledande integrerade produkter som digitaliserar hela ekonomiflödet. Det gemensamma webbgränssnittet ger dig en sömlös upplevelse!

 

Ökad kontroll
och fokus

Data hjälper chefer fatta bra beslut och snabbt sätta in rätt åtgärder. Digitala stöd för budget, projekt och inköp sparar resurser i hela organisationen.

 

Från reaktiv
till proaktiv

Prognos och planering ger ökad kontroll. Digital styrning i Visma Affärslösningar möjliggör för ekonomerna att titta på vägen, istället för i backspegeln!

Allt fler kommuner upptäcker fördelarna med molnet

Ikon-Security.svg

Slipp oro för tekniken

Låt våra experter ta hand om applikationen, för säkerhets skull. Vår SaaS-lösning driftas med hög kvalitet och säkerhet (ex ISO 27001).

Ikon-fonster.svg

Uppdaterat och flexibelt

Arbeta på bästa sätt med senaste programvaran. Rätt hantering ger högre prestanda och du betalar bara för använd kapacitet.

Ikon-systemintegration.svg

Bättre för miljön

Samkörda system ger oftast ett lägre CO2-utsläpp. Detta eftersom driften sker i toppmoderna datahallar där hårdvaran utnyttjas effektivt.

Visma Affärslösningar

– ett heltäckande ekonomisystem för kommuner och regioner som vill ha ökad kontroll och en sömlös upplevelse.

Redovisning
& Reskontra

 • En rollbaserad och processorienterad lösning
 • Stöd för bl a tid, projekt och anläggningar
 • Analyser och rapporter utifrån din ekonomimodell
 • Autopay för säkra betalningar, kontroll och enkel återredovisning

Läs mer om Autopay

Inköp
& Faktura

 • Ökad styrning och kontroll av inköpsprocessen
 • Automatisk fakturahantering i ett gränssnitt
 • Processer för effektiv hantering av kassaflödet
 • Stöd för distribution, attest samt uppföljning och analys för din ekonomistyrning

Läs mer om Inköp & faktura

Budget
& Prognos

 • Mest använda budget- och prognosverktyget!
 • Tre delar: budget- och prognosmodeller, personalbudget och (in-)rapportering
 • Går att använda “standalone”
 • Webbaserat gränssnitt och integration till Stratsys

Läs mer om Budget & Prognos

Tid & Projekt

 • Bättre styrning, rättvis kostnadsfördelning och uppfyllda EU-krav
 • Enkel tidrapportering och fakturering
 • Automatisk dataöverföring
 • Nyckeltal och fördefinierade analysfrågor ger överblick och underlättar uppföljning

Ladda ner produktbladet

Insikt Analys

 • Möjlighet att vända och vrida på realtidsdata i alla tänkbara led
 • Ökad kontroll, bättre beslut och snabbt insatta åtgärder
 • Kom igång snabbt med standardrapporter
 • Borra till detaljnivå. Anslut fler datakällor vid behov

Läs mer om Insikt Analys

 

Chefens fönster

 • Ge verksamhetens chefer god överblick och koll på läget
 • Data i realtid görs begriplig för alla, oavsett förkunskaper
 • Rollbaserad behörighet och olika detaljnivå
 • Snabb installation – kom igång direkt

Läs mer om Chefens fönster

Framtidssäkra betalningar via Autopay

Det är hög tid att frångå manuella rutiner, inte minst vid hantering av bankfiler. Passa på nu, när bankerna snart inför en ny betalningsstruktur – P27.

Visma.net Autopay är en helintegrerad molntjänst som förenklar betalningsflödet, ökar säkerheten och ger exakt koll på leverantörsbetalningens status. Systemet lever upp till alla EU-krav, både nu och i framtiden.

Samarbete för smart och trygg digitalisering

Just nu utvecklar vi Visma Affärslösningar till att ge rätt förutsättningar för innovation och successivt ta kommunerna till molnet. Utvecklingen sker i samarbete med utvalda kommuner, för att garantera ett affärssystem anpassat efter behoven. 

En sak förändrar vi inte – Visma Affärslösningar kommer alltid vara baserat på marknadsledande, helintegrerade produkter som ger användaren en intuitiv och sömlös upplevelse!

Läs om hur utvecklingen av Affärslösningar sker i samarbete med kommuner.

Jag tycker att det är roligt och spännande att få vara med och påverka utvecklingen på det här sättet.

Bachar Malaki, Ekonom på Botkyrka kommun

Vill du bli kontaktad?


Fyll i dina uppgifter, så återkommer vi till dig!

Gäller det lösenord och inloggning?
Kontakta den som är ansvarig för systemet på företaget där du arbetar. Visma hanterar inte lösenord i kundens system.

Gäller det support?
Du lägger ditt supportärende i vår community här.