Affärssystemet som ger full nytta av digitalisering

Sveriges marknadsledande affärssystem - Visma Affärslösningar - utvecklas för att successivt ta svenska kommuner till molnet och möta deras krav på nya arbetssätt och kostnadseffektivitet.

KONTAKTA OSS

Automatiserar ekonomiprocesser

Visma Affärslösningar digitaliserar och automatiserar dina ekonomiprocesser. Här ingår bland annat funktioner för redovisning, stöd för budget- och prognosarbete, inköp- och fakturahantering plus business intelligence- verktyg som ger dig gedigna beslutsunderlag. 

Enkelt att använda

Du får ett helhetsstöd med alla ekonomifunktioner samlade via ett gemensamt användargränssnitt som gör arbetet snabbare och smidigare. Visma Affärslösningar är webbaserat och systemet kan nås från både surfplatta, mobil eller dator. 

Analysera och optimera

Genom att digitalisera och automatisera dina ekonomiprocesser får du mer tid till analys. Kombon Insikt Analys, Budget & Prognos kopplat med Stratsys ger dig ett kraftfullt stöd för skarpa beslutsunderlag, prognoser och strategier. Fokusera rätt och optimera din versksamhet fullt ut. 

Helhetslösning med smarta funktioner 

Redovisning & Reskontra

Redovisning & Reskontra ger dig förutsättningarna för en effektiv ekonomiprocess och uppföljning. 

 • Autopay - för säkra och effektiva betalningar
 • Processorienterad lösning med rollbaserade funktioner
 • Stöd för rapporter, analyser, hantering av tid och projekt, interna affärer och anläggningar och investeringar.
 • Analysverktyg för att ta fram analyser och rapporter utifrån organisationens ekonomimodell.

Läs mer om Autopay

Inköp & Faktura

Med Inköp och faktura förbättras styrningen och kontrollen av inköpsprocessen. Fakturahanteringen blir snabbare när manuella rutiner automatiseras och förenklas.
 • Alla beställningar och fakturor hanteras i ett gränssnitt.
 • Effektiv hantering av kassaflödet genom att fakturering och betalning följer processer.
 • Lösningen ger dig möjligheter till cirkulation och attest. Den är också ett stöd vid uppföljning och analysarbete i ekonomistyrningen.

Läs mer om Inköp & faktura

Insikt Analys

Du uppnår ökad kontroll, bättre beslutsunderlag och stor tidsbesparing, när organisationens chefer själva tar fram lättläst statistik för den egna avdelningen. Insikt Analys ger chefer och specialister möjlighet att enkelt analysera sina siffror, skapa lättläst statistik och borra sig ända ner till enskilda fakturor.
 • Gemensamt rollbaserat gränssnitt Visma Window 
 • Standardrapporter gör att du snabbt kommer igång.
 • Du kan successivt ansluta fler datakällor vid behov. 

Läs mer om Insikt Analys

Budget & Prognos

Över hälften av Sveriges kommuner använder Budget & Prognos, som är ett effektivt stöd för budgetprocessen – från budget och prognoser till analyser. Lösningen kan användas “standalone”, oberoende av affärssystem.
 • Webbaserat gränssnitt där även personalbudget är integrerat i lösningen.
 • Består av tre delar: Budget- och prognosmodeller, Personalbudget och (in)Rapportering
 • Integration till Stratsys

Läs mer om Budget & Prognos

Tid & Projekt

Med Tid & Projekt kan du effektivt skapa, styra och administrera projekt. Du uppnår rättvis kostnadsfördelning, bättre styrning av projekten och möjlighet att uppfylla krav i EU-finansierade projekt.

 • Enkel tidrapportering och att fakturera alla i projektet
 • Automatisk dataöverföring till ekonomisystemet
 • Bättre nyckeltalsjämförelser och fördefinierade analysfrågor ger dig en snabb överblick över projektets status som underlättar uppföljning.

Ladda ner produktbladet

Brian Ye, dataanalytiker på Visma

Öka träffsäkerheten med databaserade beslut

Tänk dig att du går till vårdcentralen och blir erbjuden tre olika behandlingar, men att ingen kan säga vilken som passar bäst för dig. Det hade inte varit helt optimalt - eller hur? Som tur är händer det inte så ofta eftersom sjukvården i Sverige är evidensbaserad, det vill säga du får den behandling som vetenskaplig forskning bevisat vara den bästa. Detta förhållningssätt kan tillämpas med fördel i alla typer av verksamheter, inte bara vården.

– När du jobbar evidensbaserat både i beslut och operativt får du en ökad kontroll och bättre grund för att sätta de rätta strategierna, säger Brian Ye, dataanalytiker på Visma.

BI-verktyget Insikt Analys för Visma Affärslösningar förenklar möjligheten att arbeta evidensbaserat och förse hela organisationen med bra beslutsunderlag.

Läs mer »

Kontakta oss

Vill du veta mer? Eller kanske boka en personlig demo? Fyll i dina uppgifter, så kontaktar vi dig. Redan kund? Kontakta support.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke