Ikon-Security-L.svg

En mycket säker lösning

Moderna, multifunktionella system kräver kvalificerad drift och förvaltning. Våra experter säkerställer rätt hantering av ditt Personec P samt kontinuerlig övervakning, backuptagning, patchar och löpande uppgradering.

Ikon-Medalj-L.svg

Lönehantering med kvalitet

Vismas lösning för drift och systemförvaltning av Personec P säkerställer kvalitet och minskad sårbarhet. Det är en anpassningsbar tjänst i flera steg, där valbara tilläggstjänster ökar din valfrihet ytterligare.

Ikon-Teknik-l.svg

Slipp allt det tekniska


Genom att överlåta ansvaret för Personec P på våra experter, slipper du alla tekniska bekymmer. Utan att behöva lyfta ett finger har du alltid tillgång till den senaste programvaran, var du än befinner dig.

Ett axplock av våra systemtjänster

 

Software as a Service - SaaS

En överlåtelse av den tekniska miljön ger dig en tillgänglig och kostnadseffektiv SaaS-tjänst.

Visma säkerställer kontinuerlig övervakning, backuptagning, patchar och löpande uppgrad- ering till den senaste versionen.

SaaS plus Bas

Förutom SaaS får du hjälp att läsa in de tabeller som utkommer minst sju gånger/år.

SaaS plus Bas säkerställer att systemet alltid är korrekt uppdaterat i enlighet med gällande lagar och avtal.

På distans

Ökad kvalitet och minskad sårbarhet när våra experter kör dina kritiska körningar i driften, via exempelvis TeamViewer eller VWware Horizon-uppkoppling.

Välj tilläggspaket efter dina behov.

Nivå 1

Motsvarar ett basutbud av körningar och inställningar som våra experter hjälper dig med.

Paketet inkluderar det mest tidskritiska, som ex. lönebearbetning, verkställan av lön och skapa bankfil.

Tabelltjänst - alltid uppdaterade tabeller

En löpande och kompetent systemtjänst som säkerställer korrekta löneutbetalningar och avlastar systemförvaltaren. Nu utan införandekostnad!

Ikon-Kostnader-L.svg

Säkerställ korrekta löneutbetalningar

Tabeller som inte är korrekt uppdaterade riskerar att orsaka felaktiga löneutbetalningar.

Personec P Tabelltjänst lägger grunden för korrekta löneutbetalningar genom att du får professionell och regelbunden hjälp med att läsa in och uppdatera lokala tabeller.

Ikon-3steg2-L.svg

Kom snabbt igång med tre steg

För att minska tröskeln till att komma igång har vi nu slopat införandekostnaden.

Tre steg återstår innan våra experter kan börja hjälpa dig.

  1. Gemensamt arbetsmöte där vi går igenom tjänstens innehåll
  2. Definiera ansvar och roller
  3. Dokumentation (smartsheet, tabellinformation m.m.)

Ikon-Utveckling.svg

Vi uppdaterar och dokumenterar ändringar

  • Du som kund ansvarar för att informera om ev. nya lokala beställningar.
  • Vi tolkar de nya förändringar som ingår i aktuell tabelleverans och uppdaterar tabellverket därefter.
  • Vi utför tabelluppdatering och sammanställer dokumentation, så att du enkelt kan se vad som åtgärdats.

Hammarö kommun slipper tabellstressen

Vismas tabelltjänst ansvarar för tabelluppdateringarna, så att lönesamordnaren i Hammarö kommun hinner fokusera på annat.

Snart närmar sig den tid då novemberstatistiken ska skickas in. Det innebär att många kommuner förbereder sig på en del manuellt arbete, men inte Hammarö kommun. Där är ansvaret för sammanställning av statistik och uppdatering av tabeller i Personec P sedan länge överlämnat till Visma.

– Det är en lättnad att slippa tänka på det här, säger Anita Salomonsson, lönesamordnare i Hammarö kommun.

Tabelluppdateringar sker minst sju gånger per år och det är viktigt att det blir rätt. Förutom den trista konsekvensen för enskilda medarbetare, tar det tid att reda ut felaktiga löneutbetalningar.

– Nu vet vi att det blir rätt, till skillnad mot förr då vi mest “gissade” var de olika delarna skulle ligga med.

Även om det alltid blir rätt i slutändan kan det ändå hända att det uppstår problem. Då kräver rutinen att Anita Salomonsson loggar ett ärende, även om hon tycker att det hade varit enklare att lyfta telefonen ibland.

Hammarö kommun har Personec P installerat på en egen server, så eventuella rättningsscript kör de själva.

– Tabelltjänsten underlättar ändå enormt mycket och tiden vi tidigare ägnade åt detta använder vi nu till annat, säger Anita Salomonsson.

Mindre

Se webbinar om vår molntjänst



Vår expert Håkan Karlsson förklarar hur molntjänster ger offentlig sektor förutsättningar att möta nya behov samt presenterar vårt molnerbjudande för ekonomi, HR & lön till kommuner och regioner.

Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi det till dig!

Tillfällig hjälp vid oplanerad frånvaro

Outsourcing.svg

I ett akut läge kan det vara avgörande att med kort varsel kunna få stöd med systemförvaltning, drift och lönehantering.

Med Personec P:s beredskapstjänst står vi beredda att snabbt gå in som back-up, för att verkställa lön, skicka bankfiler eller hantera andra bearbetningar/körningar som finns i din driftplan.

Så fungerar Personec P Beredskapstjänst

  • Förstudie – tjänstens omfattning fastställs utifrån dina behov. Tillsammans säkerställer vi att nödvändig information finns tillgänglig.
  • Ansvarsfördelning – där framgår tydligt vem som gör vad vid ett avrop, allt för att skapa trygghet och förutsägbarhet
  • Akut läge – vid oplanerad frånvaro träder vi in och sköter överenskomna uppgifter så snabbt det går, senast åtta timmar efter avrop.

En prismodell i två steg

Du betalar en mindre avgift per månad, för vår beredskap att ha koll på dina rutiner och rycka in vid behov. Vid ett eventuellt avrop utgår ett fast pris enligt avtal.

Intresserad? Kontakta oss här!

Vill du bli kontaktad?

Fyll i dina uppgifter, så återkommer vi till dig!

Gäller det lösenord och inloggning?
Kontakta den som är ansvarig för systemet på företaget där du arbetar. Visma hanterar inte lösenord i kundens system.

Gäller det support?
Du lägger ditt supportärende i vår community här.