Hjälper dig att uppnå mål

Att bara leverera en effektiv lösning räcker inte för oss, därför hjälper vi även till med att ta fram processer och arbetssätt som stödjer din organisations uppdrag. Vår expertis inom lön, HR och ekonomisystem för offentlig verksamhet gör att du får mer kostnadseffektivitet och kan koppla strategiska mål till projekt inom HR och ekonomi.

 

Vi utbildar dig!

Gå en av våra många kurser för att bli uppdaterad i våra lösningar och hitta nya sätt att förenkla din jobbvardag.

Se våra kurser

Våra tjänster

 

Våra konsulttjänster hjälper dig att möta utmaningar och skapar mervärde för din verksamhet. Vi hjälper både till med “best practice"-implementeringar och anpassade lösningar.

Detta ingår i våra konsulttjänster

 • Dashboard för snabb överblick av företagets ekonomiska situation och tillgång till viktig information i redovisningen
 • Teknisk och affärsutvecklande HR- och ekonomiexpertis från en och samma leverantör
 • Kontinuerliga förbättringar som möjliggör kostnadsbesparingar
 • Hög kvalitet och säkerhet
 • Praktiskt angreppsätt med fasindelad utveckling
 • Tjänster baserade på dina behov, exempelvis organisations- och processförändringar, outsourcingprocesser eller effektiva
 • IT-lösningar
Våra erfarna konsulter ser till att ekonomi- och HR-lösningen stödjer din organisations processer. Du får också hjälp med att integrera lösningen med övriga system och rutiner inom organisationen för en effektiv teknisk driftmiljö och informationsanvändning.

Outsourca hela eller delar av din ekonomiadministration till oss så tar vi hand om och utvecklar dina processer. Support för ekonomiavdelning, chefer och medarbetare ingår. Ekonomioutsourcingen är standardiserad men kan också skräddarsys efter dina behov.

Det ingår i ekonomioutsourcing

 • Webbaserad fakturalösning
 • Inköpsorder till utbetalning - stöd i hela processflödet från lagd inköpsorder till utbetald faktura och avstämd reskontra
 • Kundorder till inbetalning - stöd i hela processflödet från ordermottagning till inbetald faktura och avstämd reskontra
 • Löpande redovisning - transaktionshantering, intern- och externredovisning, likviditetshantering, bokslut, hantering av skatter med mera

Visma Enterprise systemförvaltartjänster baseras på Service Level Agreements (SLA) som säkerställer effektiva och tydliga leveranser.

Det ingår i systemförvaltartjänster

 • Underhåll och support
 • Proaktiv samordning och hantering av förändringar
 • Implementering av förändringar och småskalig utveckling
 • Projektstöd
 • Tjänstehantering

Vi erbjuder konkreta förbättringar och analyser som ger påtagliga resultat. Några exempel på processkonsulttjänster ser du nedan.

Stöd för beslutsfattande

 • Nulägesanalyser och beslutsunderlag
 • Förstudier och benchmark
 • Realisering av förbättringar inom ekonomi-, löne- och HR-processer
 • Utveckling och implementering av strategiska HR-processer

Medarbetarutveckling

 • Prestation- och kompetenshantering
 • Ersättningsmodeller
 • Karriär- och efterträdarplanering
 • HR-planering och införande
 • Utveckling och implementering av strategiska HR-processer

Rekrytering

 • Karriärhantering för personal
 • Lönetjänster
 • Tidshantering, resurs- och arbetsplanering samt schemaläggning
 • Resehantering

Skicklig projektledning är nyckeln till framgångsrika projekt. Våra projektledare tar hand om allt från upphandlingsprojekt till stora förändringsprojekt. Vi ser till att nya metoder implementeras direkt så att förändringen får effekt. Vår projekthantering baseras på PPS (Practical Project Steering).

PPS omfattas av

 • En väletablerad projekthanteringsmodell som innefattar en styrgrupp, projektgrupp och kontrollpunkter från projektstart till slutförande
 • Mätbara resultat definieras för samtliga projektfaser
 • Förändringshantering under projektet
 • En systematisk och fasindelad utvecklingsmodell de nya metoder som skapats i projektet


Jag vill bli kontaktad av en säljare!

Fyll i formuläret, så hör vi av oss!

Lösenord- och inloggningsproblem? Klicka här »
Har du ett supportärende? Klicka här »