Nyckelfunktioner logistik- och lagerhantering

Nyckelfunktioner för logistik-och lagerhantering i Visma.net

Översikt av funktionalitet för logistik- och lagerhantering i Visma.net inom områdena: 

  • Försäljning
  • Inköp
  • Lager
  • Rapporter, dokument och förfrågningar
  • Automation och arbetsflöde

Försäljning

Offert/Försäljningsorder
Spara tid och kostnader genom att optimera offert-/orderprocessen.

Kraftfull pris- och rabatthantering
Hantera pris- och rabattmatriser på ett enkelt sätt. Stöd för tex kundspecifika priser, per kundgrupp, kampanjer, volymrabatt och rabatter per artikel, artikelgrupp, m.m.

Leveransplan
Utför stora mängder leveranser med fördefinierade leveransregler per produkt och kund. Stöd för förpackning, etiketter, bekräfta leverans för flera beställningar samtidigt m.m.

Kredithantering
Få varningar innan en försäljningsorder är klar när kreditgränsen överskrids. Beställningar som spärras på grund av kreditgränsen frigörs automatiskt när betalning för utestående betalningar genomförs.

Avvikande leveransdatum
Stöd för olika leveransdatum för varje produkt i försäljningsorder.

Del- och flera leveranser
Stöd för delleveranser, delning av försäljningsorder på flera leveranser och fullständig översikt över restordrar.

Returhantering (RMA)
Stöd för mottagning av returnerade artiklar. RMA-order kan behandlas som kredit eller som ersättningsartikel. Varje transaktion kan markeras med en orsakskod för uppföljning.

Frakthantering
Stöd för hantering av fraktkostnad.

Elektronisk fakturering
Skicka elektronisk faktura och/eller kreditfaktura i olika format.

Plocklista och följesedel
Optimera och automatisera leveranser genom att hantera (skriva ut/skicka) plocklista och följesedel för flera leveranser samtidigt.

Allokering/reservation
Få full kontroll genom att allokera och reservera lagerförda artiklar till försäljningsorder.

Samlingsfaktura
Stöd för att fakturera flera leveranser till en kund på en och samma faktura.

Anpassade ordertyper
Skapa egna eller redigera befintliga ordertyper.

Inköp

Inköpsorder
Skapa inköpsorder baserat på försäljningsorder. Spara tid och kostnader genom att optimera inköpsprocessen.

Direkt leverans (Drop Shipment)
Stöd för leverans av inköp direkt till kund.

Hemtagningskostnad (Landed cost)
Inkluderar avgifter för frakt, försäkring, tullar och andra avgifter i samband med inköp. Med möjlighet att fördela över flera varor.

Inleverans
Fullständig spårbarhet när varor har mottagits. Ta emot beställning helt eller delvis.

Kraftfull pris- och rabatthantering
Hantera pris- och rabattmatriser på ett enkelt sätt. Med stöd för t.ex. rabatter per artikel,  artikelgrupper och volym.

Lagerpåfyllnad - min/max
Genererar inköpsorder baserat på lagersaldo och min/max-parametrar.

Lagerpåfyllnad - säsong
Genererar inköpsorder baserat på lagersaldo och algoritmer för påfyllning såsom genomsnittlig omsättningshastighet och säsongsprognoser.

Lager

Flerlager
Skapa och underhåll flera lager med egna saldo och varukostnader. Med stöd för inleverans till standardplats.

Lagerplats
Skapa flera lagerplatser/ställen där dessa kan konfigureras om de ska tas med i beräkning av tex tillgänglighet, tillåten för försäljning och tillåten inleverans.

Överföring mellan platser och lager
Överför lagervaror mellan platser och fysiska lager med möjlighet att ange orsakskoder för uppföljning.

Olika metoder för att bedöma lagervärde
Möjlighet till flera värderingsmetoder i lagret. Stöd för standardkostnad, genomsnittlig kostnad, FIFO och unikt pris.

Inventering
Rutin för inventering med registrering och rapportering. Inventera och uppdatera lagret med möjlighet att ange orsakskoder för uppföljning.

Löpande inventering
Optimera inventeringen och ha full kontroll över lagret med oftare uppdaterade och tillförlitliga siffror.

Orsakskoder
Varje transaktion och artikelrad kan markeras med en orsakskod för uppföljning.

Enhetshantering
Skapa och underhåll olika måttenheter per lagerförd artikel.

Alternativa ID
Möjlighet att registrera artiklar med alternativa ID. Stöd för användning av streckkoder för registrering av varor.

Attribut
Skapa och underhåll attribut för gruppering av artiklar.

Försäljningskategorier
Skapa och underhåll försäljningskategorier för gruppering av artiklar 

Intrastat
Insamling av information och statistik för handel mellan EU-länder

Parti-/serienummer
Full spårning av artiklar med parti- eller serienummer. Parti- och serienummer kan tilldelas eller skapas manuellt vid varumottagande, försäljning eller montering av artikeln. Med stöd för att knyta till utgångsdatum.

Strukturartiklar
Montera lagerförda eller ej lagerförda artiklar till paket.

Rapporter, dokument och förfrågningar

Lager
Tex lageröversikt, transaktionshistorik lager, lagerrapporter, lagersaldo, lagervärdering och varor på väg.

Försäljning
Tex försäljningsorderöversikt, försäljningsorderhistorik, leveransöversikt och försäljningsorder per kund.

Inköp
Tex inköpsorderöversikt, inköp per artikel och översikt inleveranser.

Skapa dina egna förfrågningar
Möjlighet att skapa dina egna förfrågningar för användning i pivottabeller.

Redigera standardförfrågningar
Redigera och anpassa förfrågningar efter eget önskemål.

Drill-down
Drilldown ner till underliggande dokument, tex leverantörsfaktura.

Dashboards
Möjlighet att skapa dashboardvyer baserat på anpassade förfrågningar (med drilldown).

Exportera till Excel eller PDF
Möjlighet att exportera till PDF eller Excel för delning och vidare analys.

Designa eller redigera dokument och rapporter
Stöd för att anpassa dokument (tex utgående faktura, påminnelse) och möjlighet att skapa egna rapporter eller redigera befintliga standardrapporter.

Automation och arbetsflöde

Arbetsflödesautomation
Skapa egna automationer för en mängd olika manuella processer.

Import/export av data
Möjlighet att skapa anpassade intervall för importscenario.

Import/export/filhantering
Möjlighet för import/export av data.

Rollbaserade användarinställningar
Användarinställningar för roll och rättigheter och hantering av tjänster per användare och per användargrupp.

Vad blir bättre med ett modernt affärssystem?
Kom på webbinar och möt våra experter!

Presentation och demo för dig som jobbar på ett större företag. Få en bra övergripande bild av affärssystemet Visma.net och konkreta exempel på hur det fungerar. För våra webbinar använder vi tjänsten GoToWebinar, vilket innebär att uppgifterna du lämnar vid anmälan lagras i USA.

  • Varför ett modernt affärssystem?
  • Vad vi erbjuder: en helhetslösning
  • Effekten av att automatisera mera
  • Jobba smartare, och mer fokuserat
Välj datum att delta: