Automatiskt uppdaterade nyckeltal

Skippa Excel och få skräddarsydda rapporter levererade

Att basera sina beslut på aktuella siffror och ständigt ha tillgång till viktiga nyckeltal kan inte bara vara avgörande i stunden, utan kan snabbt även bli ett av medarbetarnas viktigaste verktyg.

De flesta företag idag arbetar med målstyrning. Genom att ta full digital kontroll över era nyckeltal kan ni snabbt och tydligt se och följa vart verksamheten är på väg via visuellt tydliga dashboards och automatiska rapporter. Vilket ger er möjlighet att snabbt och direkt identifiera och agera på eventuella åtgärder.

Din verksamhets data från olika källor såsom kunder, marknadsundersökningar, leverantörer och partners är en av era största tillgångar, men den gör ingen nytta om den inte används. Med rätt Business Intelligence-verktyg kan just detta vara er nyckel till framgång på såväl kort som lång sikt.

Vi ser lösningar för beslutsstöd som ett allt starkare ankare för digitalisering

Enligt Vismas Digitaliseringsindex 2019 landar index för frågan "Till vilken grad uppskattar du att ditt företag har digitaliserat processen med att ständigt ha tillgång till uppdaterade nyckeltal?" på 53,9 procent.

Hämta rapporten

Lösningar för beslutsstöd är ett starkt ankare för digitalisering

Låt oss visa - kom på webbinar!

Anmäl dig idag

Upptäck Visma.net

Funktioner

Kundreferenser

Webbinar