Automatiskt uppdaterade nyckeltal

Vad skulle ett avancerat beslutsstöd innebära för er?

Kostnadsfritt webbinar

Skippa Excel och få skräddarsydda rapporter levererade

Att basera sina beslut på aktuella siffror och ständigt ha tillgång till viktiga nyckeltal kan inte bara vara avgörande i stunden, utan kan snabbt även bli ett av medarbetarnas viktigaste verktyg.

Bättre målstyrning med full digital kontroll
De flesta företag idag arbetar med målstyrning. Genom att ta full digital kontroll över era nyckeltal kan ni snabbt och tydligt se och följa vart verksamheten är på väg via visuellt tydliga dashboards och automatiska rapporter. Vilket ger er möjlighet att snabbt och direkt identifiera och agera på eventuella åtgärder.

Din verksamhets data från olika källor såsom kunder, marknadsundersökningar, leverantörer och partners är en av era största tillgångar, men den gör ingen nytta om den inte används. Med rätt Business Intelligence-verktyg kan just detta vara er nyckel till framgång på såväl kort som lång sikt.

Addera avancerat beslutsstöd till affärssystemet

Dashboards för nyckeltal är en del av Visma.net ERP. Genom att integrera analys- och budgetverktyget OneStop Reporting får ni en komplett lösning för avancerad rapportering, budgetering och analys. Och med det helt nya möjligheter till automatiskt uppdaterade nyckeltal som alla kan se, förstå och agera på.

  • Skräddarsydda rapporter med “dra-och-släpp”-funktionalitet.
  • Drilldown-funktionalitet.
  • Integration med Microsoft Excel.
  • Automatiserade rapporter per månad, vecka eller timme.
  • Konsolidera data från flera företag till en samlad rapport.
  • Budgetering och prognoser

Vill du veta mer? Kom på webbinar!

Anslut till vår halvtimmespresentation av OneStop Reporting och hör om hur ni kan jobba mer effektivt med rapportering, budgetering och analys.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke

Upptäck Visma.net

Funktioner

Kundreferenser

Webbinar