Lön i affärssystemet Visma.net

Startklart och en del av ett starkt ekosystem. Bara att koppla på.

Visma.net Payroll SE är ett branschoberoende lönesystem utvecklat för att användas med affärssystemet Visma.net, men som även kan användas för sig självt.

Sedan oktober 2022 är Payroll SE en modul i Visma.net som bygger på lönesystemet Kontek Lön. Genom att aktivera modulen i ert affärssystem får du ett lättarbetat och funktionsrikt system som gör lönehanteringen enkel.

Support och utbildning ges av er Visma-partner.

Alla funktioner

Lätt att komma igång
Oavsett om du använder ett annat löneprogram eller gör detta manuellt i dag är det enkelt att komma i gång med Visma.net Payroll SE. Bland annat tack vare funktionalitet som lagrar de ingående värdena.

Hanterar alla lönearter
Systemets löneartsregister är anpassade för olika avtalsområden inom privat och offentlig sektor. Du kan också ändra eller skapa nya lönearter efter egna behov. 

Konstanter förenklar vid årsskifte
Konstanter som exempelvis prisbasbeloppet uppdateras automatiskt vid varje årsskifte. 

Fasta lönehändelser med automatik
När du startar en ny löneperiod läggs de fasta lönehändelserna för varje anställd upp med automatik. Därefter gör du en avvikelserapportering där periodens händelser, som ersättningar och frånvaro, läggs in i beräkningen.

Smidig import från andra program
Med hjälp av tilläggsmodulen Import från försystem kan du snabbt och enkelt importera tids-, löne- och frånvarotransaktioner.

Enkel frånvaroregistrering
Frånvaroregistrering görs enkelt samtidigt som du räknar lön. Programmet bevakar de regler som gäller för den frånvaroorsak du valt, och systemet uppdaterar kontinuerligt alla frånvaroregler som gäller enligt lag.

Automatisk semesterslutlön
Du kan även använda en löneart som med automatik räknar fram semesterslutlönen. Beräkningen tar hänsyn till uttag av förskottssemester.

Automatisk deltidslön samt hantering av flera lönedelar i personalregistret
Beräkningsfunktionen i personalregistret gör en automatisk omräkning av lönen vid förändrad sysselsättningsgrad. Du kan också dela upp månads- eller timlönen i flera delar, exempelvis i grundlön och kompetenstillägg.

Rätt lön varje dag med automatik
I löneberäkningen behöver du inte hålla reda på om den anställde har haft olika löner under en månad. Programmet hjälper dig att alltid få korrekt avdrag eller ersättning för en viss dag.

Retroaktiv löneberäkning
Datumfunktionen förenklar en korrekt retroaktiv löneberäkning oavsett om det finns en eller flera löneändringar under beräkningsperioden.

Massregistrering
Funktionen massregistrering gör att du enkelt kan registrera samma löneart till alla eller en grupp anställda, vid till exempel registrering av lunchkuponger, gruppförsäkringar. personalklubb eller liknande.

Kalendarium för tydlig uppföljning
I kalendariet kan du enkelt följa upp anställdas närvaro- och frånvarotid med fördelning på antal timmar, arbetsdagar och kalenderdagar.

Arbetsgivarintyg snabbt och enkelt
I Visma.net Payroll SE får du enkelt fram underlaget till arbetsgivarintyget tack vare att det finns både arbetsschema och kalendarium. Genom att använda API-integrationen mot Arbetsgivarintyg.nu får du systemstöd via inbyggda kontroller så att intygen blir kompletta. Därefter signerar du intyget digitalt och sänder till den anställde som kan få avisering via sms eller mail att intyg finns.

Smidig semesterberäkning
Visma.net Payroll SE klarar samtliga avtalsområden och hanterar den anställdes semesterförmåner enligt semesterlagen, kollektivavtalens bestämmelser och det egna företagets semesterpolicy. Programmet har alla de funktioner som behövs för att beräkna rätt antal semesterdagar och rätt semesterlön.

Färdiga rapportmallar eller egna
Programmets rapportgenerator innehåller många färdiga rapportmallar, men du kan också skapa egna rapporter.

Bekväm bilförmånsberäkning
Vid nyupplägg av förmånsbil används API-integration mot Skatteverkets API för Nybilspriser. Du behöver komplettera med uppgifter för t ex fordonsskatt och extrautrustning.

Bevakningar av gränsvärden
Du kan bevaka gränsvärden av olika saldon i statistik- och personalregistret, och du kan även bevaka på datum. Bevakningen kan visas i löneberäkningen och finns alltid med på en bevakningslista.

Inbyggt PA-stöd med uppföljning
Det inbyggda PA-stödet ger dig möjlighet att följa upp era anställda och kan till exempel användas för att lagra uppgifter om när en hälsoundersökning senast gjordes, vilka utbildningar som en medarbetare har och så vidare. Du sätter själv rubrikerna.

Loggrapport med valfrihet
Ändringar som görs i programmet registreras i en loggrapport som också kan skrivas ut. Logglistan visar vem som utfört ändringen, datum för ändring samt fältets föregående och nya värde.

Behörighetsnivå per användare
Kan anges med olika roller per företag. För respektive företag kan behörighet begränsas ytterligare till att gälla för viss personalkategori, avdelning, chef, kostnadsställe, nivå 4 eller anställningstid.