Tillbaka till huvudmeny

Checklistan som säkrar nyanställda en bra introduktion

Så ger du nya medarbetare bästa förutsättningar att trivas på jobbet.

En bra introduktion får nya medarbetare att trivas på jobbet
En bra introduktion får nya medarbetare att trivas på jobbet

De flesta arbetsgivare förstår vikten av att hitta rätt talanger och lägger ner mycket pengar på rekryteringsprocessen. Färre inser hur viktigt det är med en bra introduktion. För att nyanställda ska få bästa förutsättningar att trivas, gör du klokt i att lägga ner tid och omtanke på att få till en bra start.

Checklista för en bra introduktion

1  –  Informera anställda

Informera arbetsgruppen och övrig personal om nyrekryteringen. Gör ett inlägg på intranätet.

2  –  Utse en ansvarig

Den nyanställdas närmaste chef har huvudansvar för introduktionen. Men själva introduktionen kan med fördel delegeras till en medarbetare. Det ger den nyanställda en fadder, samtidigt som medarbetaren tränas i att ta en coachande roll. Välj en medarbetare som inte hunnit bli hemmablind, utan minns vilka problem och frågor man stöter på som ny.

3  –  Ordna det praktiska i förväg

Ordna så mycket praktiskt som möjligt, innan den nyanställda börjar. Användarkonton, passerkort och mejlgrupper kan ofta fixas i förväg. För att en nyanställd ska känna sig välkommen är det ett minimikrav att arbetsplatsen är iordningställd, med IT och annan teknisk utrustning. Kom ihåg att skicka den nya medarbetarens uppgifter till lönekontoret!

4  –  Lägg upp en introduktionsplan

Det tar tid att finna sig tillrätta i en ny företagskultur. För att lära känna alla delar: återkommande event, säsongsvariationer, budgetprocessen eller vad det nu kan vara, bör introduktionsplanen sträcka sig över en längre tid – kanske ett helt år. Det räcker alltså inte med att hälsa på alla kollegor  och få företaget presenterat med några fräcka powerpoints. Fastställ gärna ett schema för de första dagarna.

5  –  Första dagen på nya jobbet

  • Ta emot och hälsa personen välkommen. Börja dagen med en rundvandring och presentation
  • Berätta om arbetsplatsen. Fika- och lunchtider, möteskultur med mera
  • Dela ut eventuella arbetskläder eller speciella föreskrifter som jobbet kräver
  • Bjud in den nya medarbetaren till redan inplanerade aktiviteter
  • En ny kollega påverkar arbetsgruppens dynamik. Se till att skapa förutsättningar för att lära känna varandra

6  –  Introduktion till systemdjungeln

Avsätt ordentligt med tid för en grundlig genomgång av var man hittar all information som behövs; från intranät och tidrapporter till vilka inställningar som krävs för att skriva ut ett dokument. Kom ihåg att förkortningar och fikonspråk som är självklara för dig, kan vara nya och förvirrande för den som är ny.

7  –  Steg för steg

Börja introduktionen i det team eller på den avdelning som medarbetaren ska tillhöra. Först därefter är det läge för en introduktion av hela organisationen. Det rustar medarbetaren för sitt eget arbete och underlättar kommunikationen internt. En del arbetsgivare samlar alla nyanställda under särskilda introduktionsdagar. Det är ett bra tillfälle att få överblick över organisationen och knyta nya kontakter. Andra tar hjälp av e-Learning för att effektivt se till att alla nyanställda får viktig generell information.

–  Följa med en kollega

Bjud med den nya medarbetaren på kundbesök, externa möten och annat relevant. På så sätt får den nya lära känna nya kontakter/situationer och stärker relationen till kollegerna.

–  Regelbundna avstämningar

Ställ från början krav på att medarbetaren läser viktiga dokument eller går vissa utbildning. Stäm av hur det går. Korta, regelbundna möten är perfekta tillfällen att fånga upp frågor och ge feedback.

10  –  Ta vara på nya kunskaper

Nya medarbetare tillför fräscha kunskaper till företaget och ser på verksamheten med objektiva ögon. Ta vara på deras konstruktiva tankar, idéer och tips och var lyhörd för kritik.

 

Visma Enterprise erbjuder smarta digitala lösningar för HR och lön. Våra verktyg för samtal, kompetenser och utbildning gör det enklare att utveckla dina medarbetare. Läs mer om vårt erbjudande till privat och offentlig sektor här.