Företagande

Prenumerera på feed<

B2B är mer än bara e-handel

Svensk e-handel ökar med omkring 20 procent om året och kom förra året upp i en uppskattad omsättning på drygt 65 miljarder kronor vilket motsvarar mellan 5-10 procent av detaljhandeln i Sverige. Försäljningen till privatpersoner står för den stora delen av svensk e-handel. B2B - det vill säga ”Business to Business” - beskrivs ofta som en expansiv del av e-handeln, men trots detta har en del företag har svårt att få igång B2B-satsningar på nätet.