Tillbaka till huvudmeny

Mångfald och inkludering: Vad är det och varför får det så mycket uppmärksamhet?

Mångfald har varit ett hett ämne under flera år. Få människor ställer nuförtiden frågor om varför detta är viktigt. Vi vet, från år av att mäta och tillhandahålla analyser från många olika företag runt om i världen, att mångfald i företag ger ökad ekonomisk framgång och lockar talanger lättare. En internationell studie från McKinsey visar att företag med mångfald baserat på kön presterar 15 procent bättre än andra företag. Om företagen också har etnisk och kulturell mångfald överträffar de andra företag med 35 procent.

mangfold-i-foretak

Företag som inte tar detta på allvar kommer efter i slaget om talangerna och uppfattas dessutom som gammalmodiga.

”Diversity is being invited to the party, inclusion is being asked to dance.”

Vernā Myers, VP of Inclusion Strategy at Netflix

Inkludering – toppchefernas nya diamant

Det finns många exempel där inkluderingen brister. Ett exempel är att det fortfarande finns ledningsgrupper där diskussioner och beslut fattas utanför mötesrummen, där medlemmar utelämnas och inte får delta innan beslutet fattas. Ett annat exempel är mötesrum där människor pratar och delar sina tankar, men där vissa deltagares ord inte tas på allvar eller lyssnas på. Ibland berättar inte ens personerna om sina tankar, då de är rädda för att säga ”fel” saker eller ha ”fel” åsikt. Detta gör inkludering till toppchefens nya diamant. Det är ett av de viktigaste områdena som en högsta ledning kan fokusera på för att få omedelbar effekt

Vad kan vi göra?

Många företag anställer personer för roller inom mångfald och inkludering. När man tittar på lediga tjänster är det tydligt att det börjat bli en trend. En snabb sökning på jobbportalen Finn.no, en plattform att lista jobb på, i Norge visar i skrivande stund 196 öppna positioner.

Stora förändringar som detta måste komma från ledningen. Det är ledningens ansvar att se till att varje medarbetare känner sig inkluderad på jobbet. Det handlar om förändringshantering, förändring av värderingar, attityder, sätt att samarbeta – åtgärder som ger alla samma förutsättningar för att lyckas och samma plats vid bordet.

Det finns såklart olika sätt att effektivisera samarbeten och förankra beslut, ett exempel är att börja möten med att alla deltagare ska läsa igenom dokumentation så att alla har den information som behövs för att kunna fatta beslut. Att skicka ut dokumentation i sista minuten kan innebära att inte alla deltagare har möjlighet att förbereda sig.

Med hemmakontoret har många anställda upplevt en förändring i vårt sätt att samarbeta. Deltagande i digitala möten kräver en annan disciplin än i fysiska möten. För vissa har detta gjort det lättare att tala och bli hörda, medan det för andra har blivit svårare.

Detta har ofta att göra med vilket typ av personlighet man har. Genom tester av olika personlighetstyper lär vi oss att människor föredrar att samarbeta på olika sätt samt hur mycket och på vilket sätt de vill ha information innan de fattar ett beslut. Människor med en utåtriktad personlighetstyp agerar ofta på lite dokumentation, planering och struktur och gillar snabba beslut. Personer med en analytisk personlighetstyp kan däremot känna sig obekväma om dokumentationen inte är tillräcklig för att till exempel kunna förbereda sig och ställa uppföljningsfrågor inför ett beslut. De kanske känner att beslutet fattas på svag grund och att de inte har kunnat bidra med sin input och rekommendationer. Den utåtriktade personlighetstypen kan då åter bli otålig av alla detaljer och kan tappa både fart och drivkraft om processen tar för lång tid.

Vad kan vi då dra för lärdom av detta?

För att alla ska kunna delta och känna att de tas på allvar är det viktigt att underlätta för detta. I exemplet ovan kan en åtgärd vara att skicka ut information före mötet, så att alla kan läsa igenom och kunna ställa uppföljningsfrågor innan mötet börjar. Men en del vill noga läsa igenom mycket dokumentation medans en del bara behöver skumma kort information. Därför kan en lösning vara att skicka ut längre dokumentation men också en sammanfattning i punktform för de som inte vill läsa allt. På detta sätt kan både mötet och besluten ske på ett smidigare och effektivare sätt – och alla har möjlighet att få sin röst hörd.

5 tips för att få mångfald och inkludering att hända

 1. Implementera sätt att mäta mångfald i alla delar av din strategiska HR-process, från arbetsgivarvarumärke och rekrytering till successionsplanering.
 2. Walk the walk and talk the talk. Inga resultat kommer av att bara prata, åtgärder krävs för att göra en förändring.
 3. Högsta ledningen måste visa vägen. För att bygga en organisation som är stark inom mångfald och inkludering måste detta ställas som ett strategiskt mål och följas upp med en budget.
 4. Se till att alla medarbetare syns. Se till att varje medarbetare får en plats vid bordet. Hitta ett sätt att se till att ingen lämnas utanför, från kaffepausen, lunchen, beslut … Alla kan inte vara delaktiga i allt, men alla bör vara involverade i något värdefullt.
 5. Ta med sårbarhet till bordet och bygg en öppen kultur. När varje ”dum” fråga får ett respektfullt svar skapas möjligheter för diskussion och innovation som aldrig kommer att äga rum om människor är rädda för att lyfta sina tankar.

Vi på Visma Talent Solutions tror att de företag som investerar i sina anställdas professionella utveckling kommer att sticka ut mer än någonsin och kunna attrahera samt behålla sina framtida stjärnor. Vi strävar efter att bana vägen för framtidens arbete genom att kombinera alla processer i talent ecosystem: attrahera, anställa, utveckla och behålla – och genom detta få individer att växa och öka tillväxten hos företag.

Läs mer om Visma Talent Solutions här:
https://www.visma.se/talent-management/

Mest populära

 • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

  Bilpolicy – gratis mall till företaget

  Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.

 • Personalhandbok – gratis mall

  Personalhandbok – gratis mall för företag

  En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

 • Fler ansökningar blir digitala

  Med licensen digital ärendehantering blir processen kring ärenden helt automatiserad. Just nu utvecklas fler funktioner som kommer att ingå framöver.
  – Vi har fått många bra förslag från er kunder, som friskvård och att omvandla semesterdagar till pengar, säger Håkan Karlsson, produktmarknadschef för Personec P.