Hur geodata kan hjälpa dig i ditt arbete

Du har säkert hört ordet förut, men vad betyder egentligen ”geodata”? Enligt SGU (myndigheten för frågor om berg, jord och grundvatten i Sverige) är geodata ”digital information som beskriver företeelser som har ett direkt eller indirekt angivet geografiskt läge, till exempel kartdata och registerinformation om geologiska företeelser, men också uppgifter om byggnader, sjöar, vägar, vegetation och befolkning”. Läs mer om ...