Tillbaka till huvudmeny

Visma Enterprise – ett av Sveriges bästa bolag på jämställdhet – tur eller skicklighet?

På Visma i Sverige är könsfördelningen närmare 50/50 mellan kvinnor och män, vilket inte är helt vanligt i tech-branschen. Sofia Gerstenfeld, vd för ett av våra större svenska Visma-bolag, Visma Enterprise, berättar mer om arbetet och utmärkelsen “Excellent arbetsgivare 2023” man precis förärats med.

Visma Women In Tech Team
Visma på årets upplaga av Women in Tech.

I dagarna fick Visma Enterprise AB utmärkelsen “Excellent arbetsgivare 2023” för deras placering i Jämställdhetsindex* som Nyckeltalsinstitutet tar fram varje år. Ett bevis på att bolaget är ett av Sveriges bästa på just jämställdhet, oavsett bransch och storlek. Är det bara tur eller slumpen som gör att Visma Enterprise rankar sig så högt? Vi har frågat Sofia Gerstenfeld, vd på Visma Enterprise. 

– Nja, att förlita sig på tur tror jag inte på, åtminstone inte om man vill driva en framgångsrik verksamhet, säger Sofia och fortsätter:

– Man måste börja från grunden, med sina värderingar och sedan sätta mål och hela tiden mäta att man är på rätt väg. På Visma Enterprise, och i hela Visma-koncernen, strävar vi efter ett inkluderande förhållningssätt i alla aspekter, där är balans mellan könen en del. 

Vad man konkret gör är att arbeta kontinuerligt med frågan i workshops, anordnar så kallade awareness-trainings, arrangerar och deltar i inspirationsföreläsningar. Visma har dessutom ett aktivt D&I-nätverk som lyfter frågan i olika sammanhang. 

Visma Enterprise mäter sedan löpande hur medarbetarna uppfattar arbetsplatsen i medarbetarundersökningar varje månad och man har även ett inkluderingsindex. Indexet visar hur nöjda medarbetarna är med bolagets insatser att åstadkomma en mixad personalstyrka och att skapa en miljö där varje individ känner sig inkluderad.

– För oss som arbetsgivare är det en självklarhet att vi erbjuder likvärdiga och relevanta villkor för båda könen. Här ryms allt från ekonomisk ersättning till möjligheten att arbeta enligt en hybrid modell. Vi vill också att våra medarbetare ska känna att de bidrar till något större och att våra lösningar faktiskt bidrar till samhällsutvecklingen, berättar Tommy Hallén, HR-ansvarig på Visma Enterprise.

Påverka utanför Visma

– Förutom det interna arbetet är det viktigt att vi arbetar med jämställdhet, mångfald och inkludering även externt. I vår bransch, tech, är bristen på rätt kompetens stor och ska Sverige fortsätta att vara konkurrenskraftigt i framtiden måste vi attrahera olika grupper. Även om antalet kvinnor i branschen ökar så är det fortfarande endast hälften så många tjejer som killar som söker sig till civil- eller högskoleingenjörsutbildningar. Så länge det är så är det svårt att få en helt jämställd bransch men det blir också svårt att lösa kompetensbristen, säger Sofia.

– Vi sponsrar och deltar aktivt i bland annat  Women in Tech som är Norden största techmässa för kvinnor. Ett fantastiskt initiativ där kvinnor i branschen kan mötas, diskutera och inspirera varandra. Vi får chansen att dela våra erfarenheter och lyfta fram våra kollegor som förebilder. Och det är en unik möjlighet att lyssna på erfarenheter från andra. Sedan är vi engagerade och driver frågan även via Almega och TechSverige. 

Är ni klara nu eller finns det saker kvar att göra?

– Vi blir aldrig klara! Ständig utveckling och förbättring är i vårt DNA, “Make progress happen” är Vismas ledord. Vi vänder och vrider hela tiden på det vi gör och uppmanar våra medarbetare att utmana det vi gör. Vi skulle till exempel kunna bli bättre på att erbjuda kvinnliga mentorer när man kommer som ny till branschen och kanske även involvera fler kvinnliga medarbetare tidigt i våra rekryteringsprocesser. För att göra mer kring kompetensförsörjning skulle vi också  kunna engagera oss i olika former av eftergymnasiala utbildningar så att inte minst unga kvinnor blir medvetna om vilka typer av jobb och möjligheter som finns i vår bransch, avslutar Sofia.

*Jämställdhetsindex baseras på faktorer som lika arbetsvillkor för män och kvinnor som lön, ledningsgrupp, föräldraskap, heltids- och tillsvidareanställningar.

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.