Visma Enterprise – ett av Sveriges bästa bolag på jämställdhet – tur eller skicklighet?

På Visma i Sverige är könsfördelningen närmare 50/50 mellan kvinnor och män, vilket inte är helt vanligt i tech-branschen. Sofia Gerstenfeld, vd för ett av våra större svenska Visma-bolag, Visma Enterprise, berättar mer om arbetet och utmärkelsen “Excellent arbetsgivare 2023” man precis förärats med.