Tillbaka till huvudmeny

Domar om offentlig upphandling – något för dig som anbudsgivare?

Kunskap om domslut kan vara till stor nytta under hela säljprocessen och inte minst i det proaktiva arbetet inför en kommande upphandling. Genom att använda domslut i sin argumentation ökar sannolikheten att få gehör hos kunden.

Rättspraxis
Rättspraxis

Frågan i rubriken är berättigad, fokus ska ligga på att lämna så bra anbud som möjligt och att vinna de bästa affärerna. Givetvis är det bra att det finns möjlighet att ifrågasätta resultatet av en upphandling genom överprövning, men det är det sista alternativet då det kan äventyra en god relation till kunden. Kunskap om domslut kan dock vara till stor nytta under hela säljprocessen och inte minst i det proaktiva arbetet inför en kommande upphandling.

”Att använda domslut i sin argumentation ökar sannolikheten att få gehör hos kunden.”

Genom att använda domslut i sin argumentation ökar sannolikheten att få gehör hos kunden. Glöm inte att upphandlaren många gånger har ett tufft jobb med att ta fram upphandlingsdokument som ska göra såväl beställare som leverantörer nöjda. Utöver det riskerar deras arbete att nagelfaras i domstol. Då blir det särskilt viktigt att ha koll på hur domstolarna ser på bland annat referenser,  utvärderingskriterier, onormalt låga anbud och avtalsvillkor.

Idag arbetar allt fler företag proaktivt i sin försäljning till offentlig sektor. Det innebär ibland att företaget har tagit fram lämpliga förslag på hur krav kan ställas i deras bransch. Syftet är att få chansen att lämna ett anbud som medför att upphandlingen i slutändan blir så lyckad som möjligt. För att ett sådant förslag ska mottas väl av upphandlaren gäller det att ha koll på LOU och hur lagen tolkas. Exempelvis används krav på referenser flitigt i upphandlingar och är ofta utslagsgivande. Referenser är i grunden bevis som ingår i kraven på leverantören men de kan under vissa förutsättningar också användas som utvärderingskriterier. Här finns domar som anger vilket syfte frågorna till referenten bör ha för att de ska kunna utgöra annat än kvalifikationskrav.

Förutom domar i traditionella överprövningsmål har nu även domar om ogiltighetsförklaring av ingångna avtal blivit vanligare. I dessa fall uppkommer frågan om vad jag kan göra när min konkurrent lovat runt och hållit tunt under sin leverans och upphandlaren låter detta ske. Dessutom behöver man förhålla sig till risken med att teckna ett avtal med en kund utan föregående upphandling trots att avtalsvärdet överstiger värdet för direktupphandlingsgränsen.

Sammanfattningsvis kan det dras många slutsatser av domstolsbeslut som kan vara till stor glädje för att nå ökad försäljning mot offentlig sektor.

Tycker du att detta verkar intressant? I så fall är du hjärtligt välkommen till ett seminarium om rättspraxis, inriktat på vad du som anbudsgivare bör känna till om aktuella domslut.

Länk till inbjudan

 

Johan Svedberg, Upphandlings- och Affärsjurist på Procbid 

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.