Visma Talent Solutions

Lösningar för innovativ Talent Management

Revolutionera hur du rekryterar, utvecklar och coachar dina anställda

Visma erbjuder en komplett och sammansatt Talent Management-lösning som omfattar samtliga strategiska HR-processer för att attrahera, utveckla och behålla talanger. Den molnbaserade lösningen Visma Talent Solutions hjälper er att kontinuerligt engagera och utveckla era medarbetare.

Learning

Engagera och utveckla era medarbetare

interface

Intelligent Learning Management

Oöverträffad i kapacitet och enkel implementation

 • Leverera samarbetsytor och personlig kontinuerlig utbildning med mobila lösningar där medarbetaren är i fokus
 • Förbättra försäljnings-och servicepartners beredskap för ökad försäljning, kundnöjdhet och reducerade utbildningskostnader
 • Effektivisera, spåra och förbättra certifieringsprocessen med robusta arbetsflöden, spårnings- och hanteringsfunktioner
läs mer

Performance

Ge era anställda rätt verktyg och förståelse för hur de bidrar till organisationens framgång

interface

Anpassa, utvärdera och accelerera medarbetarnas prestationer

Frigör potential i din organisation dagligen

 • Förenkla och förbättra utvecklingssamtalen med feedback i realtid för ökat engagemang och prestation
 • Användarvänligt och hjälper er att identifiera och belöna prestationer
 • Ta fram teambaserade prestationsmål för bättre anpassning mellan medarbetare och organisation
läs mer

Succession

Successionsplanera för framtiden, bygg din talangpool, öka konkurrenskraften och behåll era anställda

interface

Identifiera och utveckla era talanger

Säkerställ att er personal är redo för morgondagens utmaningar

 • Hjälp era medarbetare att maximera deras potential med personliga utvecklingsplaner och rekommendationer för karriärvägar
 • Successionsplanera med hjälp av poängsystem och få inblick i användarvänliga talangportaler för utvärdering av beredskapen hos era medarbetare
 • Håll talangpoolen fylld genom hela organisationen med ersättare från existerande arbetskraft via crowdsourcing
läs mer

Compensation

Behåll era talanger och öka medarbetarnas prestation

interface

Skapa en prestationsbaserad kultur

Personliga rekommendationsplaner hjälper till att behålla talanger

 • Använd big data och maskininlärning för att identifiera organisationens största risker och utmaningar
 • Ta fram personliga kompensationsplaner för alla medarbetare så att de blir motiverade att stanna
 • Håll talangpoolen fylld genom hela organisationen med ersättare från existerande arbetskraft via crowdsourcing
läs mer

Feedback and Engagement

Engagera era medarbetare och öka deras prestationsförmåga

interface

The Game Changer

Möjliggör insamling av feedback från medarbetare i realtid så att ni snabbt kan identifiera och hantera utmaningar som uppstår och även visa på den affärsnytta som talangprogram och investeringar ger

 • Ta del av medarbetarnas feedback i realtid för omedelbar insyn in i medarbetarens vardag och identifiera utmaningar och förbättringsmöjligheter
 • Fastställ och implementera konkreta handlingsplaner för adressering av problemområden med hjälp av vår integrerade talanglösning för förbättrade talangprogram
 • Utvärdera hur stor påverkan era program har på medarbetarnas prestationer och engagemang, och koppla dessa till konkreta organisatoriska konsekvenser
läs mer

Planning

Rätt medarbetare på rätt plats

interface

Hantera organisatoriska förändringar effektivt

Gör det möjligt för ledning och HR att leda övergångar sömnlöst

 • Bevaka och analysera effektivt er organisation med aggregerad data, visuella hierarkier, statistik, och scenarioplanering
 • Undvik ungefärliga gissningar vid planering för framtiden genom att ta fram parallella modeller för olika scenarion som kan uppstå i arbetslivet
 • Spara tid och resurser vid organisatorisk kartläggning med automatiserad framtagning, djupgående vyer, och support för tredjeparts HR
läs mer

Vill du veta mer? Fyll i formuläret nedan

Kalmar (Huvudkontor) Visma Comenius AB, Bredbandet 1, 392 30, Kalmar, Sverige +46 480-42 22 75

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke