Tillbaka till huvudmeny

Vad är kundnytta och hur levererar du det?

Att leverera värde till kunder är viktigt för företag, chefer, ledare och entreprenörer. För att en kund ska vara villig att betala, måste kunden kunna härleda värdet från ett marknadserbjudande. Men vad är kundnyttan?

Leverera kundnytta.
Leverera kundnytta med Source-to-Pay.

Första steget i att kunna leverera kundnytta är att förstå vad kundvärde innebär. Det finns olika tolkningar av vad som menas med kundvärde. Uttrycket kan innebära lågt pris, att kundens önskan uppfylls, upplevd kvalitet i paritet till vad som betalats för eller att få något i gengäld för vad ges.

Som definitionen antyder finns det två aspekter av kundvärde: önskat värde och uppfattat värde. Önskat värde hänvisar till vad kunderna önskar i en produkt eller tjänst. Det upplevda värdet är fördelen en kund anser att han eller hon fått från en produkt eller tjänst efter att den köpts.

[highlight]Hur levererar en leverantör kundvärde?[/highlight]

För att utveckla övertygande modeller för kundvärde måste en leverantör tänka på några saker.

Det finns två steg där kunderna bedömer värde – före och efter de köper en produkt eller tjänst.

  1. Värde uppfattas olika på olika nivåer, och ska levereras därefter.
  2. Att förstå värdet för kunden är det första steget till att leverera kundnytta.
  3. Utmaningen för en leverantör är inte bara att inse vilket värde man kan skapa eller vilka fördelar man har, utan att omsätta sina kundinriktade processer till att faktiskt leverera värde till kunderna.

Som Steve Jobs sa en gång:
“You can’t just ask customers what they want and then try to give that to them. By the time you get it built, they’ll want something new.”

En nöjd kund till oss, Martin Eriksson, Inköps- och upphandlingschef Chalmers tekniska högskola, säger så här om Vismas Source-to-Pay-lösning:

”Det fanns helt enkelt ingen annan tjänst på marknaden som kunde konkurrera med Vismas koncept i målinriktade och förstklassiga tekniska lösningar. Så valet var enkelt.”

/Björn Duzäll, sales Visma Commerce

 

Läs mer om Source-to-Pay:
“Framtidens inköp börjar här.”

 

Mest populära