Tillbaka till huvudmeny

Förändring kräver trygghet – hur ska vi annars våga välja bort?

Att kunna prata högt och fritt är A och O för att inse vilka rutiner det är dags att släppa taget om. Charlotte delar sina tankar kring psykologisk trygghet och framgångsrikt förändringsarbete.

Vi hör ofta om rätt person på rätt plats, men talas det inte alldeles för sällan om betydelsen av rätt plats för personen? Vid all typ av förändringsarbete inom en verksamhet eller arbetsgrupp borde detta vara extra viktigt, för om inte människan som driver och påverkar förändringen känner sig trygg och motståndskraftig – hur vet vi då att alla tankar och idéer delas? 

När sättet att jobba, rutiner, grupperingar och system på en arbetsplats ska ändras är det viktigare än någonsin att alla inblandade känner att de vågar och vill investera av sig själva i arbetet. Att tänka högt, dela alla typer av idéer och ta in hur andra upplever situationer är möjligheternas grund för bra samspel. Öppenhet och lyhördhet tar fram det bästa i oss som lagspelare, och företag som prioriterar att bygga en öppen och stark företagskultur har en stor fördel i all typ av förändringsarbete. 

Begreppet psykologisk trygghet används allt mer kopplat till framgångsrikt förändringsarbete och sunda organisationer. Och många studier pekar på dålig företagskultur som ett vanligt hinder för att lyckas med detta. Att skapa och upprätthålla ett klimat där vi är öppna och modiga med varandra är bevisligen svårt, och jag kan inte låta bli att fundera på varför.

Är vi rädda för nyfikenhet i det professionella?

Jag vet att jag inte är det. Men om svaret generellt är ja: varför? När människor jobbar tillsammans för att förändra strukturer, processer och agerande befinner sig alla i samma sits. Det som görs har de flesta av oss inte gjort förut. Ingen vet exakt hur det kommer bli eller vilka . Och det är oftast omöjligt att gissa sig till vilka eventuella utmaningar man kommer ställas inför. Självklart blir allt detta både bättre och roligare om det görs med enad kraft. 

Rädslan att säga “fel” saker ska helt enkelt inte förekomma i grupper där alla jobbar mot samma mål. 

Att gå från ett äldre ekonomi- eller affärssystem till ett modernt är ett typexempel på projekt där trygghet i arbetsgruppen och organisationen kan vara avgörande. Här är både erfarenhet och nytänkande superviktigt och man behöver prata högt och fritt för att inse vilka rutiner det är dags att släppa taget om för att komma framåt, exempelvis.

Jag och mina kollegor möter ofta exempel på det. Från personer på en och samma ekonomifunktion kan företagets planer på att modernisera system och arbetssätt initialt beskrivas helt olika. Det någon ser som en “jobbig och påtvingad rubbning” och bävar inför kan en annan prata lyriskt om som “Äntligen! Engagerande, framåtdrivande förbättring”. Det är ett exempel tagit till sin spets, men så olika kan det tyvärr se ut. Och nej, här har man nog oftast inte delat sina tankar och lyssnat på varandra. Än.

Man behöver kunna prata högt och fritt för att inse vilka rutiner det är dags att släppa taget om för att komma framåt.

I en sund företagskultur tas mer hållbara beslut

Jag vet av egen erfarenhet att det i ett öppet och tillåtande klimat föds långt fler bra idéer och att de beslut som tas och planer som sätt ofta är mer hållbara. På pappret är det självklart att ju fler saker vi pratar om, ju fler tankar vi vänder och vrider på – desto mer bra och genomtänka saker har vi med oss framåt i vårt projekt. Utmärkande för ett öppet och tryggt klimat tycker jag är att man: 

  • Vågar säga vad man tycker och tänker
  • Vill höra andras tankar och idéer
  • Ser sig själv som en självklar del av gruppen

Det låter så enkelt. Och jag utgår från att många håller med mig här. Ändå vet vi att långt ifrån alla företag har ett öppet och tryggt klimat. Jag har varit med om det tidigare i livet och många med mig har säkert egna erfarenheter från grupperingar och projekt där det inte alltid har känts självklart att säga vad man tänker. 

Att engagera medarbetarna i företagets förändringsarbete tror jag ingen som kommit så långt missar. Men att det finns ett stort, stort värde med att investera i sin företagskultur för att lyckas med sitt förändringsarbete – både här och nu samt långsiktigt. Om man inte anser sig ha tid för det är min absoluta rekommendation att tänka ett varv till.

Vill du bolla dina funderingar kring att ändra sitt sätt att jobba i samaband med digitalisering – ta gärna kontakt!

Charlotte på LinkedIn

Mest populära