Vad är Payroll Automation?

Automatiserat-flode.svg

HR-plus Payroll Automation digitaliserar och effektiviserar löneprocesser med stöd av den senaste tekniken. Payroll Automation kvalitetssäkrar löneprocessen med automatiska kontroller och effektiva arbetsflöden. Det ger en tydlig bild över hur processen framskrider, mellan och inom varje delprocess. Det blir enkelt att se hur långt du kommit, hur mycket som kvarstår och gör det lätt för andra att ta över när du inte är på plats.

Många timmars manuellt arbete kan på så vis sparas på delar som lämpar sig för automatisering. Samtidigt ökar kvaliteten i såväl data som processer. I stället för att ägna sig åt rutinkontroller, kan din och medarbetarnas kompetens användas till mer kvalificerade arbetsuppgifter.

Kvalitetssäkrade och effektiva processer inom lön

Vilken nivå passar dig?

Basic

Professional

Kalender

Kalendern är löneprocessens "hjärna" som innehåller viktiga nyckeldatum för respektive löneperiod. Dessa uppgifter återanvänds i flertalet av de, i processen ingående programbearbetningar.

Start av aktiviteter

För att starta enskilda steg i en process finns flera alternativ: • Manuellt • Schemalagt - vid ett enstaka tillfälle eller i ett återkommande mönster. • Baserat på tidigare steg, vilket möjliggör att bygga en kedja av uppgifter som ska köras i ordning.

Manuella steg/uppgifter

Vissa saker är inte möjliga, lämpliga eller önskvärda att automatisera. För dem finns manuella kort i PA. Dessa kan användas som beslutspunkt eller som påminnelse att en manuell uppgift måste utföras. Information om vilken användare och tidpunkt för genomförandet, loggas på respektive uppgift.

Resultat från aktiviteter

Resultatet från en bearbetning lagras tillsammans med bearbetningens logg. Beroende på uppgiften, kan resultatet vara en rapport, en fil etc.

Checklista

Checklista är ett steg där en uppsättning åtgärder måste utföras. Användaren markerar respektive kryssruta för att slutföra de enskilda åtgärderna i checklistan. När alla kryssrutor är markerade är uppgiften klar.

Program

Programhanterare i PA används för att utföra en specifik uppgift. När uppgiften är utförd så lagras resultatet som artefakter (logg, parametrar, resultat). Beroende av status på körningen kan steget markeras som slutfört, slutfört med varningar eller misslyckat. Alla uppgifter startas som asynkrona jobb för att hantera uppgifter med långa körtider.

Rapport

Ett rapportramverk är integrerat i PA. Steget skapar en rapport och lagrar resultatet på aktiviteten.

Rapportprenumeration

Används för att publicera rapporter till chefer eller specifika användarroller, så de på ett enkelt och smidigt sätt kan ta del av informationen.

Publicera filer

En aktivitet som gör det möjligt att publicera filer till utvald FTP-plats.

Standardprocesser

• Arbetsgivardeklaration • Databaskopiering • Extrautbetalning • Saldoflytt • Justeringskörning • Löneperiod • Tidsstyrda jobb

Aktivitetsnotifieringar

Istället för manuell bevakning att aktivitet slutförs, kan användaren själv välja att notifieras direkt i webbläsaren eller via mejl.

Automatiska standardkontroller

Dessa 10 kontroller ingår: • Frånvaro utan datum • Kontroll bankuppgifter • Manuell skatt • Slutlön fel period • Bruttolöneskuld • Nettolöneskuld • Hög bruttolön • Hög nettolön • Ej beräknade transaktioner • Omfattning > 1. Automatiska kontroller kräver HR-plus Odata integrationspaket Basic eller högre.

Egna kontrollkort

Skapa egna kontroller med hjälp av OData query language och HR-plus OData endpoints. OData query language innehåller funktionalitet för grundläggande aggregering och urval. Egna kontrollkort kräver HR-plus Odata integrationspaket Basic eller högre.

Extern signal

Tillåter att status på en aktivitet förändras utanför PA. Förändringen sker genom att ett meddelande läggs i meddelandekön. Extern Signal är enbart en indikator på att något har skett utanför PA och har ingen funktionalitet kopplad till sig. Den kan tex visa att ett jobb körs utanför PA eller att en manuell process pågår utanför PA. Det går också att använda Extern Signal för att tillåta igångsättning av PA-processer utanför PA (ifrån andra system). I det fallet behöver kortet efterföljas av ett programkort, som innehåller det jobb man vill starta och programkortet måste vara satt till att starta när föregående kort är klar med status "Klar”.

Attest lön

Attest av löner. ekonomisk attest, är ett försteg som gör det möjligt för chefer att attestera lönerna innan slutgiltlig lön utbetalas. Ärendet summerar lönekostnaderna per rapporteringsställe och resultatet presenteras i HR-plus-portalen. En chef får ett ärende per rapporteringsställe. I ärendet syns chefens anställda och deras totala lönekostnad. Möjlighet finns att analysera kostnaden ner på löneartsnivå. Här visas också differensen för den anställdes lönekostnad med lönekostnaden från föregående månad/ärende, på samma rapporteringsställe. Rapporteringsställets totala lönekostnad visas i en grafisk översikt av utvecklingen och hur den eventuellt skiljer sig från tidigare månader.

Jag vill bli kontaktad av en säljare!

Fyll i formuläret, så hör vi av oss!

Lösenord- och inloggningsproblem? Klicka här »
Har du ett supportärende? Klicka här »