Inledning

Hur är det att arbeta med lön idag? Den frågan ställde vi på Visma för tredje året i rad i undersökningen Att arbeta med lön. Resultatet presenteras i rapporten Koll på lön, som i år är en webbsida. Vi följer upp tidigare undersökningar (2020 och 2021) och har kompletterat med en aktuell fråga om införandet av P27.

Pandemin är över, men nya utmaningar har tillkommit. Kriget i Ukraina, klimat- och energikris samt inflation påverkar oss alla. Cyberhoten har ökat och det blir allt viktigare att ha ett uppdaterat och framtidssäkert system. 90% av de attacker som sker beror på den mänskliga faktorn.

I år har vi valt att djupdyka i frågorna som handlar om kompetens och utveckling, digitalisering och stress. Vi ser att allt fler som jobbar med lön är stressade. Kanske skulle stressen minska om fler hade kommit längre med AI och digitala kollegor? Vi tittar även på hur många som deltar i kompetenshöjande utbildning och hur många som vill bli auktoriserade lönekonsulter.

Arbeta med lön

Jobbar du med lön är du troligtvis mer tillfreds med din vardag än de flesta. För tredje året i rad visar vår undersökning att de som har valt att arbeta med lön är nöjda med sitt yrkesval. Hela 96% har svarat att de är mycket eller ganska nöjda. Mest nöjd med sitt yrkesval är den auktoriserade lönekonsulten.


graf1.svg


Att känna sig uppskattad på arbetsplatsen är en viktig pusselbit för att trivas. Därför är det inte så konstigt att majoriteten av de som svarat på enkäten ofta eller alltid känner sig uppskattade på jobbet.


graf2.svg

 

En av de roligaste och mest utmanande sakerna med yrket är att man verkligen aldrig blir fullärd!

 

Kompetens och utbildning

Årets undersökning visar att kompetens och utbildning har positiva effekter på såväl stress som kunskap och nöjdhet. Regelbunden kompetensutveckling ger en högre nivå av nödvändig kunskap att hantera sitt lönesystem. Hög kunskap i lönesystemet ger i sin tur en lägre stressnivå. Vinsterna med kompetenshöjande utbildning är många, både utifrån ett employer branding- och arbetsgivarperspektiv. Duktiga lönekonsulter är hårdvaluta och det är svårt att hitta lönekompetens idag.

Auktoriserade lönekonsulter har större kunskap än samtliga andra yrkesroller i undersökningen, både vad gäller GDPR, P27 och det egna lönesystemet. Den regelbundna kompetensutveckling som krävs för att få behålla sin auktorisation verkar bidra till att det är lättare att hålla sig uppdaterad kring regelverk.

Många kommer in på området lön efter att ha arbetat med annat en period i sitt yrkesliv och kan därför sakna en formell utbildning. Rapporten visar att 50% av de som jobbar med lön har en formell utbildning på ett år eller mer.


graf3.svg


Närmare 60% av de som har en formell utbildning på mer än ett år är lönekonsulter/auktoriserade lönekonsulter.


graf4.svg

Regelbunden utbildning ger effekt

Under 2021 och första halvan av 2022 blev ett hundratal personer auktoriserade lönekonsulter, enligt statistik från Srf Konsulterna. Totalt är drygt 700 lönekonsulter auktoriserade idag - och trenden är uppåtgående. Auktorisering innebär att man fortbildar sig och utvecklar sin kunskap, även i systemet man jobbar i. Som auktoriserad lönekonsult krävs regelbunden, årlig utbildning för att upprätthålla auktorisationen. Det är också en kvalitetsstämpel som stärker yrkesrollen och branschen i stort. Utöver en auktorisation finns förstås många andra sätt att hålla kunskaperna à jour, där deltagande i systemleverantörens återkommande kunddagar tillhör ett av de mest populära.

Samtidigt är 45% inte intresserade av att bli auktoriserad lönekonsult. Det skulle kunna bero på en kombination av okunskap kring hur det kan bidra till den egna utvecklingen och en utmaning att få arbetsgivaren att förstå vikten av utbildning. Naturligtvis kan det även ha en koppling till var man befinner sig i livet.

Högsta andelen auktoriserade lönekonsulter finns inom privat sektor. Inom den privata sektorn ingår outsourcingtjänster där det är viktigt att kvalitetssäkra de tjänster man säljer. Men vi ser även offentliga verksamheter som investerar i kunskap.


graf5.svg


graf6.svg

Kriterier för att ansöka om auktorisation hos Srf Konsulterna:

  • Minst sex års yrkeserfarenhet med arbetsuppgifter inom löneområdet.
  • Examen från validerad YH-utbildning (omfattande minst 300 poäng) eller motsvarande och tre års yrkeserfarenhet inom löneområdet.
  • Vara auktoriserad via FAR och flytta sin auktorisation till Srf Konsulterna.

Det sker mycket förändringar i både lagar, avtal, pensioner etc. Stor del av arbetstiden går till att hålla sig uppdaterad om förändringar som påverkar lönearbetet.

 

GDPR

Ett fortsatt svårt område att greppa

Trots att många arbetsgivare satsar på utbildningar inom GDPR och dataskyddslagen är det ett fortsatt svårt område att greppa. Omkring 40% har begränsad eller mycket liten kunskap om GDPR. Rapporten visar att auktoriserade lönekonsulter har mest kunskap inom området. Trots att lönekonsulter dagligen hanterar personuppgifter finns det ofta stöd inbyggt i lönesystemen, vilket kan fungera som en trygghet och förklara varför inte fler känner att de har stor kunskap.

För den som vill slipa på kunskaperna kring GDPR finns en hel del kurser och stöd att ta del av. Srf Lönsam, Srf Konsulternas samverkansgrupp med de svenska lönesystemleverantörerna, har till exempel tagit fram en branschkod för GDPR i löneprocessen.


graf7.svg

 

Vilka uppgifter kan man ta bort när. Vågar inte ta bort något om det skulle behövas längre fram.

 

P27

Svårt hålla sig ajour om införandet av P27

En ny fråga i årets undersökning handlar om P27. Majoriteten av de som svarat upplever att det är svårt att hålla sig uppdaterad om införandet av P27.


graf8.svg


Att se över företagets/organisationens rutiner och betalningsprocesser är viktigt inför den nya nordiska betalningsinfrastrukturen, P27 Nordic Payment, som är under uppbyggnad och där de första svenska migreringarna planeras under perioden 2022-2024.

P27 har fått sitt namn från projektets mål som är att förbättra och förenkla betalningar för Nordens ca 27 miljoner invånare. Infrastrukturen för betalningar kommer att ersätta de olika betalningssätten som finns idag. Företag ska istället skicka sina filer direkt till respektive bank. P27 ägs av Danske Bank, Handelsbanken, Nordea, OP Financial Group, SEB och Swedbank.

Migreringen av de svenska bankernas betalplattform leds av en transformationskommittè inom Bankföreningen. På deras webbsida finns finns en sida med Frågor & Svar för företag där ett avsnitt handlar om Löner, pensioner och bidrag.

Vad kan ett systemstöd göra?

För att se och hålla koll på hur långt lönesystemleverantören kommit med systemanpassningar och vilka banker som finns anslutna idag finns en bra sammanställning på Svensk Bankinfrastrukturs webbsida Att hålla sig uppdaterad om anpassningar är ett viktigt steg i förberedelserna inför P27.

Inom Visma har AutoPay utvecklats för att förenkla betalningsrutinerna inom lön och ekonomi. En smart och sömlös integration som automatiserar manuella steg innan betalningar skickas till banken. Vilket gör det väldigt mycket enklare i alla steg och med mindre risk för att det blir fel. Skickar företaget idag en KI-fil med löneutbetalningar till banken? AutoPay kan redan nu ersätta filen för de som arbetar i Agda PS och HR-plus och på så sätt göra företaget redo för införandet av P27.

Vi har en väldigt mycket säkrare hantering med AutoPay. Det är smidigt och jag tycker kontrollen är bättre än tidigare. Vi har hela attestflödet i systemet och skickar direkt därifrån, vi slipper spara ner bankfilen och hämta upp den vid inläsning till banken.

 

Stress

Stressen fortsatt stor

Trots stor nöjdhet med yrkesvalet fortsätter stressen att vara hög. Undersökningen visar att det inte är någon skillnad i upplevd stress mellan de som arbetar i privat och offentlig sektor. Andelen ofta stressade har ökat konstant under de tre åren vi har gjort undersökningen.


graf9.svg

Begränsad möjlighet till återhämtning

Positiv stress kan ibland få oss att prestera bättre är kortvarig och är oftast ofarlig. Den kan göra att vi fokuserar bättre på en uppgift, ger oss extra energi så vi blir alerta. Den negativa stressen är oftast långvarig och uppstår när vi inte får möjlighet till återhämtning.

Stress i sig är inte skadligt, så länge det finns tid till återhämtning. I en undersökning om Semester som utfördes av Visma under våren 2022 svarade 36% att de inte hade möjlighet att ta ut 4 veckors ledighet i rad.

Att lönekörningen till stor del styr när semestern kan tas ut är vanligt när man arbetar med lön. Dock svarar över 50% att allt jobb som skulle ha utförts under ledigheten väntar när de är tillbaka. En liten ökning från 2021. Avsaknaden av vikarier eller kollegor som utför arbetet skiljer sig dock stort mellan privat och offentlig sektor. I privata företag uppger hela 60% att de får jobba ikapp efter semestern. I kommuner, regioner och myndigheter är det nödvändigt för 25%. Hur påverkar det återhämtningen och hälsan på lång sikt?

Återhämtning är nödvändigt för att må bra och orka prestera. Vila och sömn är en form, aktiviteter som ger energi och ork en annan. Under perioder med hög arbetsbelastning slarvar vi ofta med den viktiga återhämtningen. Det är då stressen blir farlig och allt mer påtaglig, sömnen sämre och det är lätt att hamna i en ond spiral som blir svår att bryta på egen hand. Särskilt vid arbete hemifrån.

Även om jag inte ångrar mitt yrkesval så önskar jag att det inte begränsade privatlivet så mycket som det gör hos oss.

 

Digitalisering

Yrkesroll i förändring

Nu är det dags att en gång för alla, på allvar, slå hål på myten om att de som arbetar med lön är fyrkantiga och förändringsobenägna. Det är en engagerad yrkeskår som fortsatt är mycket positiv till förändring trots tuffa år med snabba regelförändringar under pandemin. Hela 88% anser att förändring är mycket bra och ganska bra. En liten ökning sen förra året.


graf10.svg


Att arbeta med lön har gått från en stor del manuellt arbete till mer automatiserade processer. I alla fall när det kommer till lönesystemet. Det finns ingen anledning att hålla fast vid arbetsuppgifter som dagens teknik kan utföra både snabbare, säkrare och bättre. Nya arbetssätt kan förenkla och effektivisera arbetet så att mindre tid behöver läggas på felkorrigeringar. Automatiserade processer minskar risken för att göra fel och kan ta bort delar av den negativa stressen i det dagliga arbetet.


graf11.svg


Går det för långsamt med införandet av AI och robotiserade uppgifter inom lönearbetet? Majoriteten, 95%, är inte alls eller inte särskilt oroliga för att robotar/maskiner/datorer ska ta över jobbet. Här finns istället en förväntan och spänning inför vad som är på gång, när man läser undersökningens fria kommentarer. Trots det har endast 21% “digitala kollegor” idag.

Nästan alla jobb ändrar karaktär med tiden. Även om förändring är en förutsättning för utveckling så möter den ibland motstånd. Ny teknik kan ibland skapa osäkerhet och bör introduceras väl.

Som användare är det viktigt att kunna sitt systemverktyg och hålla sig uppdaterad om nya releasers innehåll. Främst för att kunna nyttja all funktionalitet som utvecklas och erbjuds. Men också för att få insikt i hur man själv kan effektivisera sina och organisationens processer med hjälp av systemstödet. Hänger man inte med här är det annars lätt att utvecklingen blir jobbig och att det var bättre förr.

För de som vill ha inspiration finns det inom branschen digitala lönepionjärer i olika forum och nätverk som generöst delar med sig av sina erfarenheter.

Eftersom den digitala utvecklingen bara går snabbare och snabbare önskar jag få mer kunskap och förståelse för den digitala delen av mitt arbete. Det känns ofta som om man ligger ett eller två steg efter.

 

Lyssna på podden om rapporten

Missa inte Visma Enterprise Talks första avsnitt som djupdyker i frågor från rapporten.

Lyssna på podden

Så tog vi fram rapporten

Rapporten bygger på webbenkäten “Att arbeta med lön” och offentliga uppgifter, besvarad av 529 personer som arbetar med lön oavsett lönesystem i Sverige. Bland dessa finns olika roller representerade, såsom lönekonsulter, systemförvaltare och lönechefer.

Undersökning genomfördes under perioden april - juni 2022 och delades i egna kanaler samt via riktade, delade inlägg på LinkedIn. Tre av tio uppgav att de använder ett annat lönesystem än de som Visma erbjuder.

Vill du kunna påverka nästa års resultat och få information om när vi släpper undersökningen Att arbeta med lön 2023? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Nyhetsbrev privat sektor

Nyhetsbrev offentlig sektor

Har du frågor kring rapporten, kontakta oss här.

 

Vilka har svarat på undersökningen?

graf12.svg


graf13.svg


graf14.svg


graf15.svg


graf16.svg

Koll på lön i PDF-format

Vill du läsa föregående års rapporter eller ladda ner nuvarande rapport i pdf så kan du göra det nedan.

Frågor?

Har du frågor kring rapporten Koll på lön 2022, kontakta oss i formuläret nedan.