Tillbaka till huvudmeny

Avslutningssamtal – en unik chans till feedback

När en medarbetare slutar uppstår ett ypperligt tillfälle till feedback. Därför är det bra att boka ett avslutningssamtal. Här är tips på hur du får ut mest av mötet.

Ta tillvara på den feedback du får under ett avslutningssamtal.
Ta tillvara på den feedback du får under ett avslutningssamtal.

Att medarbetare slutar och går vidare i karriären är förstås helt naturligt. För dig som arbetsgivare är det viktigt att ta reda på om det beror på brister på arbetsplatsen. Dessutom har medarbetare som slutar unika erfarenheter från både verksamheten och organisationen som du tjänar på att ta tillvara.

Fördelarna med att hålla ett avslutningssamtal, eller avslutningsintervju, är flera:

 • Möjlighet att förbättra verksamheten
 • Ökad kunskap om hur du behåller medarbetare och blir en mer attraktiv arbetsgivare
 • Större chans att medarbetaren lämnar organisationen med en positiv känsla och fortsätter vara en ambassadör för företaget

Guide till givande avslutningssamtal

Vissa saker kan vara svåra att ta upp med någon man jobbat tätt tillsammans med. Medarbetare kan också vara rädda för att få dåliga referenser om de tar upp arbetsmiljöproblem med sin chef. Därför kan det vara bra att någon annan håller i avslutningssamtalet. Till exempel någon från HR-avdelningen. 

Berätta för medarbetaren att samtalet är frivilligt och att det ska vara en dialog, där båda parter berättar om sina upplevelser. För att mötet ska kännas positivt och givande är det viktigt att du förbereder dig. Här är förslag på åtta öppna frågor att utgå från:

 1. Vad är det viktigaste skälet till att du väljer att sluta?
 2. Hur har samarbetet med kollegorna fungerat?
 3. Hur har du upplevt ledarskapet – närmaste chef och ledningen?
 4. Har interninformationen fungerat?
 5. Hur har din arbetssituationen varit? Trivdes du med arbetsuppgifterna?
 6. Hur har du upplevt dina utvecklingsmöjligheter?
 7. Vad hade fått dig att stanna kvar?
 8. Hur kan vi bli en bättre arbetsgivare?

Gör något av feedbacken

Feedback i all ära, men du måste såklart göra något av den för att uppnå en effekt. En del synpunkter som framkommer under mötet behöver kanske delges den avgående medarbetarens närmaste chef, under förutsättning att du informerat medarbetaren förstås. Annan kunskap kan användas i organisationens talent management- och employer branding-arbete.

Läs även Talent Management – en lönsam HR-process.

Vismas marknadsledande lönesystem möjliggör för chefer och lönespecialister att lägga tid på kvalificerade uppgifter – inte administration.

Mest populära