Medvind WFM AutoSchema

– optimerad schemaläggning på nolltid

Spendera inte timmar på schemaläggning, när AutoSchema fixar det med ett knapptryck!

AutoSchema är en nyutvecklad modul i Medvind WFM som använder optimeringsteknologi och AI för att lösa utmaningen med att snabbt få till scheman som uppfyller resursbehovet bäst, givet lagar och regler samt medarbetarnas önskemål. 

 

Så lägger du AutoSchema på nolltid

Du bestämmer vilka hårda och mjuka regler som lösningen ska förhålla sig till. Hårda regler måste följas och kan till exempelvis handla om lagstiftning. En mjuk regel kan vara att helgarbetet ska fördelas jämnt mellan medarbetarna. Dessa får lösningen bryta mot, men med följden att resultatet blir mindre attraktivt.

Tryck därefter på en knapp och snart har det optimala schemat skapats. Voila!

Norlandia testar att lägga AutoSchema

Verktyget AutoSchema i Medvind WFM revolutionerar schemaläggning. Det arbete som tidigare tagit timmar kan Norlandia utföra med ett enda knapptryck. Dessutom kan chefer enkelt lägga schema själva!

Läs om Norlandias upplevelse från pilotprojektet »

Hör av dig till Jerker!

Funderar du på vad Medvind skulle kunna göra för din verksamhet? Jerker Wall kan allt om att lägga schema och bemanna, han berättar gärna mer om möjligheterna. Fyll i dina uppgifter, så kontaktar han dig.

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke