Tio månader har passerat sedan Sveriges Television gick över från HR-plus version 6 till den senaste, version 8. Hur har det nya HRM-systemet påverkat arbetet?

– På många sätt. Inte minst på lönesidan, där vi har flera nya rutiner och kontroller. Jobbet har också blivit roligare. Idag kan vi fokusera mer på kvalitetsarbete och kontroll av lönedata. Vi har också större möjlighet att förse ekonomerna med utdata, säger SVT:s lönechef Elisabet Farving.

Samtidigt som SVT bytte system passade man på att se över och göra om flera processer i grunden. Den för anställning tillhör dem som har effektiviserats mest.

– Anställningsprocessen är smidigare idag. Nu lägger cheferna in anställningsärenden direkt i systemet och kan själva skriva ut exempelvis anställningsavtal. Men det har varit en stor utmaning och krävt en genomtänkt utbildning och kommunikationsplan riktad till våra chefer, säger Anna Wilsson Flink, HR-strateg.

Ytterligare en stor förändring kommer av att SVT har HR-plus levererad som Saas-tjänst. Det innebär att systemet alltid är uppdaterat med den senaste versionen och att användarna når allt via ett webbaserat gränssnitt. SVT:s policy, vad gäller test och dokumentation, har dock medfört ökade krav på systemförvaltarna i och med att HR-plus uppdateras löpande.

– Upplägget av systemförvaltarnas arbete är en utmaning. De är ändå positiva eftersom det nya systemet ger väsentligt bättre kontroll och styrning. Eller som jag hörde någon säga - systemet hjälper oss att göra rätt.

Ett konkret exempel är vad som händer om du försöker lägga upp en reseräkning på ett kostnadsställe utan ansvarig chef. Det går inte! säger Anna Wilsson-Flink.

Anna Wilsson-Flink var en av projektledarna under implementationen. Lärdomen därifrån är att inte förringa värdet av att ha rätt kompetens i projektet. Beslutet att hyra in en systemförvaltare från Visma blev en framgångsfaktor. Det frigjorde tid och gav den ordinarie personalen möjlighet att sätta upp och lära sig systemet.

– Det var ett stort och plågsamt projekt många gånger, men samarbetet med Visma fungerade jättebra. Nu är det viktigt att vi inte hamnar i ett förvaltningsläge. Nästa steg är att införa modulen för Payroll Automation. Vi behöver ha fokus på framtiden - hela tiden!


Intervju med SVT:s lönechef Elisabet Farving från 2019.

Tillbaka till HR-plus