“Vi fick genomtänkta lösningsförslag”

Den omfattande designfas som Visma erbjuder är en viktig pusselbit i framgången med många HR-plus-projekt. Förutom att skapa en tydlighet kring förväntningar och projektets förutsättningar ger övningen en god och konkret förståelse för hur ett av marknadens mest kraftfulla HRM-system kan lyfta just dina processer.

– Vi får mycket positiv feedback på designfasen. Kunderna utmanas till utveckling av att direkt kunna se och förstå vilka möjligheter HR-plus 8 kan leverera till deras verksamhet, säger Johan Andersson, konsultchef på Visma Enterprise.

Arbetet som investeras i designfasen har man dessutom tillgodo vid en senare implementering.

– Vi tycker att förstudien/designfasen utfördes professionellt av kunniga konsulter hos Visma. Dokumenten som vi fick svara på i förväg var gedigna och täckte in alla områden. Materialet var en mycket bra förberedelse inför de gemensamma träffarna, där vi fick ett bra bemötande, bra presentationer och ett genomtänkt lösningsförslag, säger Anita Isaksson, Lönespecialist HR på Smurfit Kappa.

 

Smurfit Kappa tabell.png

 

Designfasen konkretiserar möjligheterna med HR-plus 8 för de olika arbetspaketen, utifrån din verksamhets unika behov. Detaljerade beskrivningar av lösningen, eventuellt behov av utveckling samt tidplan skapar tydlighet och rätt förväntningar.


Intervju med Anita Isaksson, Lönespecialist på Smurfit Kappa från 2019.

Tillbaka till HR-plus