GDPR-presentation

GDPR-materialTa del av materialet från vårt webbinarium om GDPR.

  • Presentationen från webbinariet
  • Information som personuppgiftsansvarig är skyldig att lämna till registrerade
  • Information om vad som ska finnas i register
  • Datainspektionens vägledning för personuppgiftsansvarigas förberedelser
  • Datainspektionens vägledning för personuppgiftsombuds förberedelser

 

För att ta del av information och aktiviteter på Visma behöver vi ditt samtycke