Arbetsmiljöpolicy – mall för ditt företag

En god och säker arbetsmiljö är av största vikt för alla företag. Men hur skapar man en miljö som attraherar medarbetare? A och O i sammanhamget är en arbetsmiljöpolicy där viktiga frågor kan samlas – och där en miljö som värnar trygghet, trivsel och utveckling kan ta avstamp.

Tillsammans med advokatbyrån Elmzell har vi tagit fram en färdig gratis mall. Perfekt för er som ännu inte har någon arbetsmiljöpolicy på plats. Och nästan lika bra för er som behöver uppdatera den befintliga.

Tanken med en arbetsmiljöpolicy är att den ska användas för och av alla anställda på företaget. Mallen kan användas som den är eller kompletteras med punkter som är aktuella för just ert företag. Enkelt och smidigt!