"Vårt viktigaste budskap till små och medelstora företag är att en lågkonjunktur alltid är kortare än en högkonjunktur. Nu ökar framtidstron. Det är en kraftig ökning. Men det betyder inte att lågkonjunkturen är över. Det är fortfarande viktigt med en strikt kostnadskontroll som möjliggör investeringar när konjunkturen verkligen har vänt."

Henrik Salwén, vd Visma Advantage

Henrik Salwen vd Visma Advantage

Resultat vår 2024

När Affärsbarometern för våren 2024 genomförs råder en manifest lågkonjunktur. Krig och oro i vårt närområde pressar logistikkedjor och räntorna är fortfarande höga. Samtidigt har inflationen sjunkit kraftigt. Det bidrar till förhoppningar om en ekonomisk återhämtning. Små och medelstora företag reagerar ofta tidigt på kommande uppgångar eller nedgångar i ekonomin. Och nu stiger framtidstron, även om skillnaderna mellan olika branscher är stora.

 

 

Affärsbarometern resultat (i procent) vår 2024

 

 

Orsaker till ökad försäljning

Orsaker till ökad försäljning (i procent)

 

Affärsbarometer 2011-2024

Nedan ser du hur framtidstron hos små och medelstora svenska företag har varierat sedan undersökningen startades.

Frågor från undersökningen

Inget varar för evigt – inte heller en lågkonjunktur. Det gäller också att komma ihåg att en lågkonjunktur alltid är kortare än en högkonjunktur. De frågor som 1 002 företag besvarat i vårens undersökning fokuserar på kostnader, investeringar, inköp och försäljningsutsikter. Det ger oss ett resultat och en bild av hur små och medelstora företag ser på sin nära framtid, på sin egen försäljning.

Frågor och svar våren 2024 

Vi väger det svenska näringslivet
Våg som visar att 99 % av landets företag har färre än 50 anställda

Fokus ligger ofta på större företag när det ekonomiska klimatet diskuteras i Sverige. Men 99 % av landets företag har färre än 50 anställda och 4 av 5 jobb skapas i dessa företag. Med dessa siffror i ryggen genomför vi Vismas Affärsbarometer som undersöker det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare.

 

Vill du få resultatet av undersökningen direkt i din inkorg?

Fyll i din mejladress så skickar vi rapporten när undersökningen är genomförd.
Då får du även möjlighet att delta i nästa undersökning.

Affärsbarometern i medier

Har du frågor eller vill du veta något mer om Affärsbarometern?

Henrik Salwen vd Visma Advantage


Henrik Salwén
vd
[email protected]
0708-16 66 11

Pär Johansson, ansvarig Affärsbarometern


Pär Johansson
Ansvarig Affärsbarometern
[email protected]
0761-33 78 37