"Om 10-talet var en jämförelsevis behaglig konjunkturresa så har 20-talet fått en stökig och utmanande inledning. Många företag har tvingats hantera problem de inte stött på tidigare. Trots detta visar vårens undersökning på en försiktig ökning av framtidstron."

Henrik Salwén, vd Visma Advantage

Henrik Salwen vd Visma Advantage.jpg

Resultat höst 2023


Visma Advantages Affärsbarometer för hösten 2023 genomförs med oro och krig i vårt närområde, höga räntor och ett tufft kostnadsläge som fond. Det här påverkar framtidstron hos små och medelstora företag i Sverige. Många företag, i en majoritet av de branscher som är representerade i undersökningen, gör också bedömningen att deras försäljning kommer att minska under det närmaste halvåret.

 

 

Affärsbarometern resultat höst 2023

 

 

Orsaker till ökad försäljning

Orsaker till ökad försäljning

 

Affärsbarometer 2011-2023

Nedan ser du hur framtidstron hos små och medelstora svenska företag har varierat sedan undersökningen startades.

Frågor från undersökningen

Lågkonjunktur. Stigande räntor, ökade leverantörskostnader, inflation. Nu gäller det att komma ihåg att en lågkonjunktur alltid är kortare än en högkonjunktur. Och att exempelvis strikt kostnadskontroll är viktig för att kunna investera och konkurrera när konjunkturen vänder uppåt igen. Frågorna då? Fokus på bland annat kostnader, investeringar, inköp och försäljningsutsikter.

Frågor och svar hösten 2023 

Vi väger det svenska näringslivet
mm.png

Fokus ligger ofta på större företag när det ekonomiska klimatet diskuteras i Sverige. Men 99 % av landets företag har färre än 50 anställda och 4 av 5 jobb skapas i dessa företag. Med dessa siffror i ryggen genomför vi Vismas Affärsbarometer som undersöker det ekonomiska klimatet bland landets småföretagare.

 

Vill du få resultatet av undersökningen direkt i din inkorg?

Fyll i din mejladress så skickar vi rapporten när undersökningen är genomförd.
Då får du även möjlighet att delta i nästa undersökning.

Affärsbarometern i media

Har du frågor eller vill du veta något mer om Affärsbarometern?

Henrik Salwen vd Visma Advantage.jpg


Henrik Salwén
vd
henrik.salwen@visma.com
0708-16 66 11

Pär Johansson, ansvarig Affärsbarometern


Pär Johansson
Ansvarig Affärsbarometern
par.u.johansson@visma.com
0761-33 78 37