Vårens rapport

Nedan hittar du vårens rapport över konjunkturläget hos små och medelstora företag.

Baserat på svar från bolag i alla möjliga branscher över hela Sverige. Rapporten består av infografik som är enkel att ta till sig.

Se den senaste rapporten här
Vismas Affärsbarometer - uppslag från rapporten

 

 

Några ord om rapporten

Rapporter bygger ofta på undersökningar där frågor ställs och svar ges. Det kan gälla individer, företag eller andra typer av organisationer. Många rapporter beskriver också något som redan har inträffat. De har i regel ett bäst före-datum, för den som vill förstå vad som händer här och nu.

Men alla regler har undantag. Affärsbarometern fokuserar både på då, nu och sedan. Det är Sveriges största undersökning av framtidstron hos små och medelstora företag. Som dessutom ger en konkret bild av småföretags miljö- och klimatpåverkan och vilja att välja digitala alternativ.

Den här rapporten är en sammanfattning av hela undersökningen. Siffror, procentsatser, grafik, analyser och kommentarer. Om du vill lära känna små och medelstora företag bortom den marknadsföring som är kopplad till deras produkter och tjänster, så har du hamnat rätt. Affärsbarometern berättar inte allt om alla företag. Men ganska mycket om de val som många företag gör. I vardagen.

Den undersökning som genomförs under våren 2024 påverkas naturligtvis av den ekonomiska utvecklingen och läget i vår omvärld. Det råder lågkonjunktur samt krig och oro i vårt närområde. Det innebär också att frågor om kostnadsutvecklingen har en fortsatt naturlig plats i undersökningen. Samtliga resultat presenteras i Visma Advantages kanaler, i direkt återkoppling till deltagare i undersökningen, men också via artiklar i riks- och lokalmedier. 

/ Pär Johansson, ansvarig för Vismas Affärsbarometer

 

Har du frågor eller vill du veta något mer om Affärsbarometern?

Henrik Salwen vd Visma Advantage


Henrik Salwén
vd
[email protected]
0708-16 66 11

Pär Johansson, ansvarig Affärsbarometern


Pär Johansson
Ansvarig Affärsbarometern
[email protected]
0761-33 78 37