Om Vismas Affärsbarometer

Genomförande
Affärsbarometern genomförs av Visma Advantage en gång i halvåret, i mars och i oktober.

Deltagare
Affärsbarometern genomförs bland småföretagare med mellan 850 - 1 000 svarande.

Mål
Målet med Affärsbarometern är att kartlägga trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp.

Beräkning
Ingen viktning görs mellan företagen. En svarande räknas som ett företag.

Fokusområden

  • Företagets förväntade ökning eller minskning av försäljning de kommande sex månaderna
  • Orsaker till företagets ökande försäljning
  • Orsaker till företagets minskande försäljning
  • Företagets förväntade ökning eller minskning av inköp
  • Viktigaste kriterier vid inköp
  • Miljöhänsyn vid inköp till företaget och privat
  • Miljöpolicy på företaget