Om Vismas Affärsbarometer

Genomförande
Affärsbarometern genomförs av Visma Advantage en gång i halvåret, i mars och i oktober.

Deltagare
Affärsbarometern genomförs bland småföretagare med mellan 850 - 1 000 svarande.

Mål
Målet med Affärsbarometern är att kartlägga trender och skillnader inom småföretagares förväntningar inom försäljning och inköp.

Beräkning
Ingen viktning görs mellan företagen. En svarande räknas som ett företag.

Fokusområden

  • Företagets förväntade ökning eller minskning av försäljning de kommande sex månaderna
  • Orsaker till företagets ökande försäljning
  • Orsaker till företagets minskande försäljning
  • Företagets förväntade ökning eller minskning av inköp
  • Viktigaste kriterier vid inköp
  • Miljöhänsyn vid inköp till företaget och privat
  • Miljöpolicy på företaget
Den här webbplatsen använder cookies, som samlar information om hur du interagerar med sidan. I kombination med de uppgifter du uppger, skapar vi en profil så att vi ska kunna visa relevant innehåll just för dig. Genom att acceptera tillåter du att vi samlar och behandlar dina personuppgifter enligt beskrivningen här.