Om Affärsbarometern

Vismas Affärsbarometer är Sveriges största undersökning av framtidstron hos små och medelstora företag. Undersökningen genomförs två gånger om året och fokuserar på frågor om framtida försäljningsutsikter, miljö och hållbarhet, samt inköp.Corona påverkar Sveriges småföretagare.jpg

Covid-19 påverkar utformningen

De undersökningar som genomförts under år 2020 och 2021 har tillförts frågor som rör konsekvenser i det svenska näringslivet av den pandemi som fortfarande pågår.

Redovisning
Samtliga resultat presenteras i Visma Advantages kanaler, i direkt återkoppling till deltagare i undersökningen, men också via artiklar i riks- och lokalmedier.

 

 

 

 

Fokusområden

Fokusområden för Vismas affärsbarometer.jpg

Till senaste rapporten

 

 

Har du frågor eller vill du veta något mer om Affärsbarometern?

Henrik Salwen vd Visma Advantage.jpg


Henrik Salwén
vd
henrik.salwen@visma.com
0708-16 66 11

Pär Johansson, ansvarig Affärsbarometern


Pär Johansson
Ansvarig Affärsbarometern
par.u.johansson@visma.com
0761-33 78 37