Corona påverkar Sveriges småföretagare.jpg

Covid-19 påverkar utformningen

De undersökningar som genomförts under år 2020 och 2021 har tillförts frågor som rör konsekvenser i det svenska näringslivet av den pandemi som fortfarande pågår.

Redovisning
Samtliga resultat presenteras i Visma Advantages kanaler, i direkt återkoppling till deltagare i undersökningen, men också via artiklar i riks- och lokalmedier.

 

 

 

 

Fokusområden

Fokusområden för Vismas affärsbarometer.jpg

Till senaste rapporten

 

 

Har du frågor eller vill du veta något mer om Affärsbarometern?

Henrik Salwen vd Visma Advantage.jpg


Henrik Salwén
vd
[email protected]
0708-16 66 11

Pär Johansson, ansvarig Affärsbarometern


Pär Johansson
Ansvarig Affärsbarometern
[email protected]
0761-33 78 37