En personalhandbok förenklar arbetsdagen

En personalhandbok sparar tid för både företag och medarbetare. Här kan frågor och svar som rör försäkringar, ledighet och företagets värdegrund samlas. Allting samlat i ett enda dokument.