Visma Proceedo tar läkemedelsbeställningar till molnet

Stockholms läns landsting beställer numera läkemedel via Visma Proceedos molntjänst för e-handel.