Tillbaka till huvudmeny

Med kunskapen tillgänglig ett klick bort

Vårt samhälle är alltmer uppkopplat. Med möjligheterna som molntjänster erbjuder börjar vi ana nya möjligheter även för kunskapsöverföring och ett nytt steg mot framtidens skola.

 

Det pratas mycket om hur uppkopplat vårt samhälle är idag. Även om de flesta av oss tar det för givet att ha ständig tillgång till internet är det något som inte var en självklarhet vid 2000-talets början. Idag kan vi överföra data mellan mobilen och internet i snabbare hastigheter än vad som då var möjligt med en dator i hemmet. Med denna utveckling har vi därför också fått en vardag där uppkopplingen har en central roll.

Istället för att lagra all data på den egna datorn kan vi numera låta någon annan lagra den åt oss så att vi kan hämta den data vi behöver, när vi behöver den. Detta är grundprincipen i det vi kallar för molnet och är en central del i många av IT-branschens affärsmodeller. Det finns idag en rad olika molntjänster av det här slaget där det inte bara handlar om att lagra data utan även själva mjukvaran och processorkraften kan erbjudas som en molntjänst. Förenklat kan man säga att man låter en snabbare dator utföra arbetet på distans och sen hämtar man bara resultatet genom att koppla upp sig mot den datorn.

I Sverige har inte bara företag utan även skolorna börjat snegla mot möjligheterna som detta innebär och på en del håll har man även börjat experimentera. I veckan har det pratats mycket om en skola i Sollentuna som nu måste sluta använda Google Apps eftersom de inte har tagit fram ett avtal som reglerar personuppgiftshanteringen. Men det finns andra exempel på hur molntjänster kan gynna utbildningen.

Forskaren Sugata Mitra menar att kunskap historiskt sett har spridits genom att människor pratade med varandra och sedermera genom författandet av böcker där andra kunde tillskansa sig kunskapen genom att läsa. Idag står vi inför nästa steg i utvecklingen. Sugatas vision är en skola i molnet. Han förklarar att det redan finns enorma mängder kunskap lagrade i molnet, tillgängliga för alla med en uppkoppling att ta del av. Den som vill lära sig behöver bara få en knuff i rätt riktning. Den traditionella formen för utbildning kan äntligen utvecklas tack vare möjligheterna som molnet erbjuder och därmed kan även fler människor utbildas och ta del av den otroliga mängd kunskap som finns tillgänglig för den som har en uppkoppling. Lyssna på Sugatas inspirerande vision.