Tillbaka till huvudmeny

Vad är en molntjänst? Del 1: SaaS, PaaS och IaaS

Vad är en molntjänst? Vismas egen Cloud Director, Nils Vold, har tagit sig tid att förklara vad metaforen om molnet betyder i praktiken och reder ut de, i sammanhanget, ofta förekommande begreppen SaaS, PaaS och IaaS.

Trots att det blir allt vanligare med molntjänster av olika slag, verkar det fortfarande råda viss förvirring kring hur denna typ av tjänster egentligen skiljer sig från sådana som inte ligger i molnet. Enligt en ny undersökning saknar 72 % av företagarna i små och medelstora bolag en tydlig uppfattning om innebörden av molnet.

Så, vad är en molntjänst? Vismas egen Cloud Director, Nils Vold, har tagit sig tid att förklara vad metaforen om molnet betyder i praktiken och reder ut de, i sammanhanget, ofta förekommande begreppen SaaS, PaaS och IaaS. Har du redan koll på detta men vill lära dig mer om skillnaden mellan distributionsmodellerna Public, Private, Hybrid och Community Cloud ska du läsa del 2 i vår följetång om grunderna i molnet.

Molnets olika lager

Nils förklarar att molnet inte handlar om någon ny teknisk utveckling utan att det rör sig om en ny affärsmodell där befintlig teknik har utnyttjats på nya sätt. I grunden handlar det om att man abonnerar på, eller hyr, tillgång till hårdvara och mjukvara som man själv inte besitter. På så sätt utnyttjar man tekniken som om det vore en vanlig tjänst snarare än en fysisk tillgång. Därav kommer även ändelsen i förkortningarna SaaS, PaaS och IaaS, dvs. ”as a Service”. Det är dessa koncept, eller lager, som tillsammans skapar den struktur som behövs för att molnet ska ta form.

Infrastructure as a Service (IaaS)

Det grundläggande lagret i molnet är infrastrukturen, det som kallas för Infrastructure as a Service (IaaS). Detta lager utgörs i princip av hårdvara och nätverk. Vad som skiljer det från en vanlig server eller hosting är huvudsakligen två saker. För det första är IaaS skalbart på så sätt att leverantören kan förändra infrastrukturens utformning med högre processorkraft, större lagringskapacitet, etc, utan några nämnvärda kostnadsförändringar. För det andra tillåter IaaS virtualisering av hårdvara, vilket medför att en betydligt större andel av den tillgängliga datorkraftens kapacitet utnyttjas.

Platform as a Service (PaaS)

Ovanpå infrastrukturen (IaaS) levereras en plattform i form av en tjänst, dvs. PaaS. Detta lager tillhandahåller de resurser som behövs för att bygga applikationer och möjliggör för utvecklare att skapa och leverera applikationer i molnet.

Software as a Service (SaaS)

Slutligen finns det lager i vilket användarna konsumerar själva mjukvaran som leverantören erbjuder, nämligen SaaS. Utmärkande för detta lager är att det ska vara webbaserat och därmed tillgängligt oavsett var användaren befinner sig eller vilken enhet som används. Det är ofta detta lager som kallas för Cloud eller molntjänst, men Nils understryker att man måste komma ihåg att SaaS bara är ett av lagren i strukturen för en molntjänst. SaaS är i kombination med PaaS och IaaS de tjänster som krävs för att en riktig molntjänst ska kunna ta form.

Business Process Outsourcing (BPO)

Nils nämner även outsourcing som ytterligare ett lager i molnet, men till skillnad från de föregående tre handlar detta inte om någon teknisk lösning. Istället handlar det om att man outsourcar tjänsterna till en leverantör, till skillnad från de övriga tre lagren där man köper tjänsterna av en leverantör.

Läs del 2 om Public, Private, Hybrid och Community Cloud »

Lär dig mer om molnet och Cloud Computing – följ våra uppdateringar på Facebook

Mest populära

  • Personalhandbok – gratis mall

    Personalhandbok – gratis mall för företag

    En bra personalhandbok ger medarbetare stenkoll på rutiner, plikter och rättigheter. Här samlas info om företagskultur, arbetstider och semester. Med vår nya mall har ni snart en uppdaterad personalhandbok på plats.

  • Gratis mall till bilpolicy för tjänstebil

    Bilpolicy – gratis mall till företaget

    Med en tjänstebilspolicy undviker företaget missförstånd med sina anställda. Där kan bland annat kostnader och miljöaspekter regleras på ett smidigt sätt. Ladda ner vår kostnadsfria mall och slipp onödiga problem.