Tillbaka till huvudmeny

Vad är en molntjänst? Del 2: Distributionsmodeller

I vårt förra inlägg om grunderna i molnet gick vi igenom begreppen SaaS, PaaS och IaaS, som utgör lagren i en molntjänst. Den här gången ska vi istället fokusera på olika distributionsmodeller när det gäller molntjänster. Än en gång hjälper Nils Vold, Vismas Cloud Director, oss att förstå skillnaderna i de olika modellerna.

Businessman drawing cloud computing, technology connectivity concept

I vårt förra inlägg om grunderna i molnet gick vi igenom begreppen SaaS, PaaS och IaaS, som utgör lagren i en molntjänst. Den här gången ska vi istället fokusera på olika distributionsmodeller när det gäller molntjänster. Än en gång hjälper Nils Vold, Vismas Cloud Director, oss att förstå skillnaderna i de olika modellerna.

Public Cloud

Den vanligaste distributionsmodellen är det publika molnet där användarna utnyttjar tjänsten genom att koppla upp sig direkt mot leverantörens datacenter. I det publika molnet ser tjänsten normalt likadan ut för alla användare och med de skalfördelar som det innebär för leverantören är därför denna distributionsmodell vanligast på konsumentmarknaden. Typexempel på denna slags molntjänst är Google, Facebook och LinkedIn.

Private Cloud

Ett datacenter som driftas internt av användaren benämns i breda ordalag som ett privat moln. Om det dessutom innehåller virtualisering och automatisering är det utan tvekan tal om ett privat moln. En av de främsta fördelarna som brukar lyftas fram när det gäller privata moln är att de erbjuder högre säkerhet än de publika, men eftersom de saknar skalfördelarna blir denna lösning därför ofta också mycket mera kostsam.

Virtual Private Cloud

En variant av det privata molnet är när en virtuell server driftas i ett publikt moln. Användarna ansluter då till servern via exempelvis VPN eller genom att befinna sig inom företagets egna brandväggar.

Hybrid Cloud

Det hybrida molnet är en kombination av det publika och det privata och är den modell som oftast förekommer i stora företag. Viktig data hanteras då i ett privat moln medan det publika molnet används för stödjande kringtjänster, så som epost, CRM, etc.

Community Cloud

Community Cloud är benämningen på de molnlösningar som utnyttjas av flera organisationer med liknande krav på exempelvis säkerhet, juridiska aspekter, eller applikationsutbud. Det rör sig därmed i princip om ett privat moln för en grupp av olika företag. Den stora fördelen är att detta skapar skalfördelar som gör att lösningen kan erbjudas till ett lägre pris än ett helt privat moln.

Läs del 1 om SaaS, PaaS och IaaS »