Tillbaka till huvudmeny

Ett uppkopplat samhälle kräver 24/7 drift

Visma Proceedo införde 24/7 drift i oktober 2012 och det som i praktiken drev detta var att vi etablerade oss på landstingsmarknaden där t.ex. läkemedelsbeställningar kräver garanterad tillgänglighet dygnet runt.

”På väg till ett uppkopplat samhälle” hette Ericssons årsredovisning 2011 och nu är vi här. Ericssons VD Hans Vestberg poängterade då tre grundläggande faktorer: mobilitet, bredband och molnet som samverkar för att ge tillgång till allt – var och när som helst.  Vestberg menar också att det uppkopplade samhället handlar om så mycket mer än vad en enskild människa kan åstadkomma. Det ställs höga krav på systemleverantörerna att leverera lösningar i framkant.

Visma Proceedo införde 24/7 drift i oktober 2012 och det som i praktiken drev detta var att vi etablerade oss på landstingsmarknaden där t.ex. läkemedelsbeställningar kräver garanterad tillgänglighet dygnet runt.

En pålitlig infrastruktur med stabila redundanta servrar i geografiskt separerade hostingcenter utgör grunden i vår pålitliga molnlösning som används av både offentlig sektor och stora privata företag som t.ex. Nordea eller Schenker i hela Norden och i Polen.
Förändringarna som krävdes för att garantera tillgänglighet dygnet runt var framförallt processförbättringar på vår utvecklings- och driftsavdelning. Eftersom Visma Proceedo ständigt utvecklas och vi genomför mellan 2-4 större uppdateringar varje år måste vi idag kunna driftsätta ny funktionalitet utan att stänga ner systemet. Förändringar i systemet driftsätts stegvis utan nedtid för användarna. Dessutom har vi numera jourpersonal som får larm även mitt på natten ifall systemet skulle drabbas av problem.

För att säkerställa att tjänsten fungerar som den ska använder vi också ett automatiserat övervakningssystem som kontinuerligt simulerar användning i Visma Proceedo dygnet runt. Även kunder som inte har behov av att använda systemet under nätterna har nytta av den utökade övervakningen, eftersom övervakning 24/7 innebär att vi har längre tid på oss att åtgärda eventuella fel som inträffar nattetid innan det påverkar kunden.

Att spara pengar på stordrift är ett av sex skäl för att använda molnet enligt IDGs journalist Carl Löfgren. För ett enskilt företag innebär 24/7 drift en hög kostnad i form av servrar, underhåll, jourpersonal osv, men Visma Proceedos kunder kan skörda frukterna av våra stordriftsfördelar genom samutnyttjande av maskinvara, plattform och kompetens och på så sätt slippa en egen investering.

Jag håller med Hans Vestberg om att ”så småningom kommer allt som har nytta av att vara uppkopplat att vara det – något som kommer att förändra världen i grunden. Det som sker just nu är fantastiskt.”

Länkar:

”Sex skäl för att använda molnet” https://www.idg.se/2.1085/1.414070/sex-skal-for-att-anvanda-molnet

”På väg till ett uppkopplat samhälle” Ericssons årsredovisning 2011 (engelska)
https://www.ericsson.com/thecompany/investors/financial_reports/2011/annual11/sites/default/files/Ericsson_AR_2011_SE.pdf

Mest populära