Visma Proceedo deltar i 600Minutes Inköp den 10 oktober på Clarion Hotel, Stockholm

Möt och nätverka med våra representanter Cathrine Engman och Henrik Mårdfelt. Du kommer få unik möjlighet att prata med Visma Proceedos experter. Henrik och Cathrine har lång erfarenhet av Proceedos molntjänst för e-handel och kan svara på alla dina frågor. Eftersom vår kundbas  idag består av många stora företag, har vi mycket kunskap om B2B e-handelslösningar inom privat sektor som ...

Möt Visma Proceedo den 9 oktober på ESV-dagen

Möt Visma Proceedo den 9 oktober på ESV-dagen i Älvsjömässan och vinn helikoptertur! Träffa våra representanter Cathrine Engman och Henrik Mårdfelt under Ekonomistyrningsverkets konferens. Du kommer ha möjlighet att se Proceedos molntjänst för e-handel och diskutera systemets funktioner. Vi har idag många kunder inom offentlig sektor och delar gärna med oss av våra erfarenheter kring hur man kan leda en ...

Landstinget i Gävleborg väljer Visma Proceedos lösning för e-handel

Hej, Visma Proceedo kommer att leverera inköpssystem till Landstinget i Gävleborg. Vismas lösning effektiviserar hanteringen av avtal, beställningar och fakturahanteringsrutiner när Gävleborgs-landstingets beställare nu får ett enhetligt system för avtal, produktsök och elektroniska beställningar. Landstinget räknar med att införandet av en gemensam inköpsprocess och bättre avtals- och sortimentsstyrning ska ge årliga besparingar på 30 miljoner kronor. För oss är affären ...

Västerås väljer Vismas lösningar för e-handel

Västerås stad väljer Visma Proceedos SaaS-lösningar för avtal, beställning och fakturahantering. Västerås stad räknar med att spara 15 miljoner kronor årligen med elektronisk handel, bland annat genom större avtalstrohet, en effektivare hantering och kontroll av leverantörer och bättre uppföljning av avtal. Hur mycket kan ni spara på elektronisk handel? Här finner ni en modell för att räkna ut besparingsmöjligheterna för ...